Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til Psykologteamet.

Hvem kan få hjælp i Psykologteamet?

Vi tilbyder hjælp til dig, der er mellem 13 og 30 år, bosat i Odense kommune og oplever psykisk mistrivsel. Vi tilbyder også vejvisning, hvis vi vurderer, at du er bedre hjulpet et andet sted.

Vi har ikke mulighed for at tilbyde dig et forløb hos Psykologteamet, hvis din problematik kan gøre dig berettiget til en henvisning til privatpraktiserende psykolog. I så fald vil vi anbefale dig at kontakte din egen læge. Du kan læse mere om henvisningskriterierne til privatpraktiserende psykolog her.

Eksempler på psykologiske problemstillinger der kan være omfattet af Psykologteamets tilbud:

 • Tristhed
 • Ængstelighed
 • Selvmordstanker
 • Søvnproblemer
 • Social mistrivsel
 • Familieproblematikker
 • Skole- og arbejdsrelaterede problemer, fx stress
 • Sorg og tabsoplevelser
 • Identitetsproblemer
 • Lavt selvværd 

Du kan læse mere om de forskellige behandlingstilbud her

 

Jeg har en henvisning fra lægen til privat praktiserende psykolog - hvor skal jeg bruge den?

Du kan finde en oversigt over privatpraktiserende psykologer på denne hjemmeside. Vores målgruppe er unge mellem 13-30 år, som ikke har mulighed for at få hjælp andre steder. Vi kan derfor ikke tilbyde dig et forløb, hvis du har en henvisning.

 

Hvad sker der, når jeg ringer ind?

Når du ringer ind til Psykologteamet, vil vi stille dig en række spørgsmål. Det er for at kunne vurdere, om vores tilbud vil kunne hjælpe dig. På baggrund af telefonsamtalen vil vi enten tilbyde dig en forsamtale hos os eller vejvise dig til et andet tilbud.
Til forsamtalen møder du en psykolog eller familie- og ungebehandler. Formålet med forsamtalen er at spørge ind til dig og den problematik, du oplever. På baggrund af forsamtalen vil vi tilbyde dig et forløb eller vejvise dig til et andet tilbud.  

 

Hvad betyder det, at tilbuddet er anonymt?

Det betyder, at vi ikke registrerer dig eller opretter en journal på dig med dit fulde navn. Vi beder dog om dit fornavn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi skal ændre vores aftale, f.eks. hvis din behandler bliver syg.

Hvis du er under 15 år, kan du være i et forløb ved en af vores familie- og ungebehandler. Det kan du være uden dine forældres samtykke. Hvis du er mellem 15 og 17 år og i forløb ved en psykolog, skal du fortælle dine forældre, at du er i forløb ved Psykologteamet.

 

Har Psykologteamet tavshedspligt?

Ja, vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke må videregive det, du fortæller os til andre. I nogle tilfælde kan vi blive nødt til at bryde vores tavshedspligt for at lave en underretning. Vi vil altid fortælle dig, hvis vi skal lave en underretning og vi vil allerhelst lave den sammen med dig.

 

Hvad betyder underretningspligten og oplysningspligten?

Underretningspligten betyder, at vi skal gøre opmærksom på, hvis vi bliver bekymrede for trivsel og udvikling hos et barn eller en ung under 18. Oplysningspligten betyder, at vi skal oplyse relevante myndigheder om det, hvis vi bliver gjort opmærksom på, at du kan være til fare for dig selv eller andre.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har et akut problem?

Hvis du har et akut psykisk problem eller forværres din tilstand i en sådan grad, at du har brug for hjælp her og nu, har du følgende muligheder:

 • Egen læge på hverdage.
 • Lægevagten på telefon 70 11 07 07 (uden for egen læges åbningstid).
 • Akutmodtagelsen i psykiatrien. Akutmodtagelsen har døgnåbent, og du kan henvende dig uden henvisning fra din læge. Det kan være en god idé at ringe, inden du møder op på telefon 99 44 91 40. Adressen er J.B. Winsløws Vej 22B (indgang 224), 5000 Odense C.

 

Hvor lang ventetid har I?

Vi bestræber os på at have en ventetid på max. 4 uger for at komme til forsamtale. Dog kan der forekomme perioder med længere ventetid.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan møde op til min samtale?

 • Når du starter i et forløb hos os, skal du være opmærksom på følgende afbudsregler:
 • Du skal melde afbud direkte til din behandler på en SMS.
 • Meld afbud i så god tid som muligt. Afbud med mindre end 24 timer til samtalen betragtes som en udeblivelse. Ved mere end én udeblivelse kan din behandler afslutte forløbet. Når du melder afbud i god tid, betyder det, at din tid til samtale kan komme en anden ung til gode.

 

Kan jeg henvende mig som forælder og/eller pårørende?

Du er som forældre og pårørende velkommen til at ringe til Psykologteamet. Her kan du få en drøftelse af, om vores tilbud kunne være relevant for dit barn. I forbindelse med sådan en henvendelse vil vi oftest efterspørge at tale med den unge i telefonen. Det er dog afhængigt af den unges alder. Det er afgørende for et forløb, at barnet eller den unge selv er motiveret for at tale med os.

Som forældre og pårørende er du som udgangspunkt velkommen til at deltage i forsamtalen. Det er dog såfremt, at barnet eller den unge ønsker det. Dette aftales med den pågældende psykolog eller familie- og ungebehandler.

Vi giver ikke tilbagemelding på forløbet til forældre eller pårørende, medmindre den unge selv ønsker dette.

 

Kan man henvende sig som fagperson?

Du er som fagperson velkommen til at ringe til Psykologteamet. Her kan du få en drøftelse af, om et barn eller ung, du arbejder med, er i målgruppen til tilbuddet. I forbindelse med sådan en henvendelse vil vi oftest efterspørge at tale med den unge i telefonen. Det er dog afhængigt af den unges alder. Det er afgørende for et forløb, at barnet eller den unge selv er motiveret for at tale med os. Hvis det viser sig, at det kræver et samarbejdende netværk at hjælpe barnet eller den unge, vil vi anbefale dig at benytte et andet tilbud. Et som er målrettet denne form for netværksarbejde.

Du er som fagperson velkommen til at deltage i forsamtalen, hvis barnet eller den unge ønsker det. Dette aftales med den pågældende psykolog eller familie- og ungebehandler.

Vi giver ikke tilbagemelding på forløbet til fagpersoner, medmindre den unge selv ønsker dette.

 

Kan man som fagperson henvise til Psykologteamet?

Det er ikke muligt at lave en formel henvisning til Psykologteamet. I stedet kan du som fagperson opfordre barnet eller den unge til at kontakte Psykologteamet. Du kan også selv tage kontakt til Psykologteamet. Det kan du gøre på vegne af barnet eller den unge, for at få en drøftelse af om vores tilbud kunne være relevant.