Spring til indhold

VISO

Hjerneskadecentret er leverandør til VISO ift. målgrupperne Erhvervet Hjerneskade, Demens samt Udviklingshæmning med komorbiditeter (flere diagnoser).

VISO er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.

 

VISOs leverandørnetværk består aktuelt af knap 90 kommunale, regionale, selvejende og private leverandører, som dækker hele landet. Det landsdækkende leverandørnetværk leverer specialrådgivning, udredning og evt. vidensarbejde vedr. børn, unge og voksne på social- og specialundervisningsområdet.

 

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager. VISO yder rådgivning til fagfolk og borgere.

 

Henvisning til VISO sker via www.socialstyrelsen.dk/viso