Spring til indhold

Om hjerneskadecentret Odense

Hjerneskadecentret er et af de seks Hjerneskadecentre i Danmark, der tilbyder højspecialiseret arbejdsrettet rehabilitering.

Et forløb på Hjerneskadecentret kan tilbydes til personer over 18 år, der har følger efter en erhvervet hjerneskade f.eks. blodprop, hjerneblødning, ulykker.

 

Hjerneskadecentret tilbyder arbejdsrettet rehabilitering efter § 91 stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer på Fyn med følger efter en erhvervet hjerneskade.

 

Når man er i et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb på Hjerneskadecentret, har man overvejende usynlige følger efter hjerneskade – eksempelvis kognitive, personlighedsmæssige og sociale forandringer.

Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune, og din socialrådgiver kan i samarbejde henvise til og bevilge et forløb på Hjerneskadecentret med henblik på, at du kan få afklaret dine fremtidige uddannelses- og arbejdsmuligheder.

 

Målet med et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb er:

  • At give dig indsigt i følgevirkninger efter hjerneskaden og forståelse for dine ressourcer og vanskeligheder.
  • At forbedre dit kognitive, praktiske, følelsesmæssige og sociale funktionsniveau
  • At lære dig kompenserende strategier, der kan bedre dit funktionsniveau og din opgaveløsning og dermed dine muligheder for at komme på arbejdsmarkedet igen.