Spring til indhold

Lovbestemt udviklingsplan

Vollsmose skal udvikles til en bydel, der er attraktiv for både nuværende og fremtidige beboere. De gennemgribende fysiske forandringer af Vollsmose er beskrevet i den lovbestemte udviklingsplan. 

Godkendelse af den lovbestemte udviklingsplan

Den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose blev godkendt af Transport- og Boligministeriet den 10. september 2019.

 

Se Transport- og Boligministeriets godkendelse af den lovbestemte udviklingsplan

 

Den lovbestemte udviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose beskriver de gennemgribende fysiske forandringer af området. Den er udarbejdet i samarbejde mellem Odense Kommune, Civica og FAB.  Arbejdet med udviklingsplanen er forankret i Realiseringsbestyrelsen, der består af Økonomiudvalgets medlemmer samt formænd og næstformænd for Civica og FAB.

 

Inden udviklingsplanen for Fremtidens Vollsmose blev indsendt til ministeriet blev den godkendt på mødet i FAB's repræsentantskab den 16. maj og på mødet i Civicas repræsentantskab den 21. maj samt på mødet i Odense Byråd den 22. maj 2019.

 

Se den lovbestemte Udviklingsplan for Fremtidens Vollsmose

Se Dispositionsplanen for Fremtidens Vollsmose

Se den overordnede tidsplan

Se boligorganisationernes tidsplan

 

 

Baggrunden for den lovbestemte udviklingsplan

På baggrund af regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” skal der for en hård ghetto som Vollsmose udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan. Den skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger bliver bragt ned til højest 40 procent inden 2030.

 

 

Hovedgreb i den lovbestemte udviklingsplan

Hovedgrebene i udviklingsplanen er:

  • Nedrivning af ca. 1.000 almene boliger
  • Renovering af de øvrige almene boliger
  • Opførelse af 1.600 nye private boliger
  • Opførelse af nyt erhvervsbyggeri til private eller offentlige formål
  • Ny infrastrutur med et finmasket vejnet og stier

 

Kortet viser ombygninger og nedrivninger.

  • Røde bygninger nedrives 
  • Gule bygninger er bebyggelser, hvor der endnu ikke er taget stilling til nedrivninger
  • Hvide bygninger bevares

Muligt fremtidsscenarie

 

Genhusning

Det er Civica og FAB, der står for genhusningen af beboerne. Alle beboerne vil blive tilbudt en passende bolig i Odense Kommune. I genhusningen af hver enkelt husstand vil der i samarbejde med Odense Kommune blive taget hånd om beboernes behov i forhold til daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, beskæftigelse m.m.

 

Odense Kommune, Civica og FAB har indgået en aftale om genhusning og erstatningsbyggeri. Det betyder, at Civica og FAB får mulighed for et opføre én ny almen bolig i Odense for hver bolig, der bliver revet ned i Vollsmose.

 

Læs Aftale om genhusning og erstatningsbyggeri