Spring til indhold

Fritid & kultur

Fritids- og kulturlivet i Vollsmose skal være endnu mere aktivt i fremtiden.

Vollsmose skal omdannes til et socialt og kulturelt blandet boligområde. Det betyder, at borgerne både i og uden for bydelen skal efterspørge fritids- og kulturtilbud i Vollsmose. Tilmed skal borgerne i Vollsmose også deltage i fritids- og kulturlivet andre steder i kommunen.

 

Antallet af folkeoplysende og frivillige sociale foreninger i Vollsmose er i dag på niveau med resten af kommunen, men antallet af medlemmer er lavere end i resten af kommunen.

 

Analyse af fritids- og kulturlivet

Odense Kommune udarbejder en analyse, hvor vi ser på de konkrete muligheder for at udvikle et aktivt fritids- og kulturliv i Vollsmose, herunder hvilke aktører der kan bidrage hertil. På baggrund af analysen udarbejdes en række anbefalinger til, hvordan vi kan hæve deltagelsesfrekvensen både i og uden for Vollsmose. 

 

By- og Kulturudvalget har den 8. oktober 2019 besluttet at udskyde beslutninger om indsatser inden for fritid og kultur i Vollsmose til 2020.

 

Se tidsplan