Spring til indhold

Infrastrukturplanen

Infrastrukturplanen skal åbne Vollsmose op med flere veje og stier, så der bliver bedre forbindelse til, fra og igennem bydelen.

Bydelen skal bindes tættere sammen med det øvrige Odense og understøtte Odenses strategi Fra stor dansk by til dansk storby. Det skal blandt andet ske ved at ”bryde firkanten” med en ny bygade, nye sivegader og stiforbindelser samt evt. Letbanens etape 2.


Forandringerne skal skabe nye byrum, øge trygheden i området og skabe bedre muligheder for oplevelser på tværs, så området bliver langt mere interessant både at bo og færdes i.

 

Samtidig er byudviklingen og den nye infrastruktur også forudsætningen for, at bydelens potentialer kan sættes bedre i spil og på sigt tiltrække mere erhvervsliv og nye investeringer til Vollsmose.

 

Her kan du se de fremtidige veje og stier:

 

 

Infrastrukturplanen i sin helhed