Spring til indhold

Job & Integration

Vi skal have gjort op med den svage tilknytning, som en stor del af beboerne i Vollsmose i dag har til arbejdsmarkedet og til uddannelser generelt.

 

Lige nu er antallet af folk uden for arbejdsmarkedet for stort i Vollsmose. 

  • Ca. 52,2 pct. af de 18-64 årige i Vollsmose er hverken i uddannelse eller beskæftigelse.

Det tal skal ned, og det skal ske via en blanding af tydelige krav om eksempelvis:

  • at stå til rådighed, at kunne tale dansk, og at deltage i flere intensive uddannelses- og beskæftigelsesindsatser.

 

En ambitiøs tilgang skal sikre en højere uddannelses- og beskæftigelsesgrad i Vollsmose

Odense har en langsigtet ambition om, at erhvervsfrekvensen (dvs. borgere i job eller klar til job) svarer til landsgennemsnittet i 2027. Vi vil, at denne ambition sætter rammen for den systematiske uddannelses- og beskæftigelsesindsats for borgere, der står uden for arbejdsmarkedet i Vollsmose.

En stor del af de Vollsmose-borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, har modtaget kontanthjælpsydelse over en længere årrække og har dermed også en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. For at bryde denne beskæftigelsesmæssige arv skal vi også have et skarpt fokus på unge, der om få år står over for uddannelse og beskæftigelse.

 

Vi tror på, at kimen til en sund arbejdskultur/arbejdsidentitet skabes allerede i de unge år. Derfor ønsker vi, at øge andelen af unge fra Vollsmose, der gennemfører erhvervspraktikker (folkeskolen) og fritidsjob, hvilket blandt andet skal være med til at skabe en større forståelse for arbejdsmarkedet, udvikle en arbejdsidentitet og hjælpe til et større netværk.

Mange af de unge i Vollsmose har ikke været vidne til en arbejdskultur hos deres forældre.

Derfor vil vi give disse unge en ekstra hjælpende hånd og støtte til at bryde denne sociale arv i forhold til manglende uddannelse og beskæftigelse, så de kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Vejen til arbejdsmarkedet

Vi vil, at uddannelses-/beskæftigelsesindsatserne systematisk adresserer borgernes sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer som f.eks. manglende danskkundskaber, manglende motivation mv. Det betyder, at alle voksne og unge i Vollsmose skal have danskkundskaber og grundlæggende læse-, regne- og skrivefærdigheder, da dette er en afgørende forudsætning for at kunne komme i uddannelse og beskæftigelse.

 

Når vi lykkes med vores ambitioner om at øge beskæftigelses- og uddannelsesgraden blandt borgerne i Vollsmose, kan det være én af nøglerne til, at vi også lykkes med at nedbryde de parallelsamfund, som vi desværre ved findes i Vollsmose. Set i dette lys er uddannelse og beskæftigelse derfor centrale redskaber i vores fælles mål om at udvikle bydelen.