Spring til indhold

Børn- & unge

Alle børn i Odense skal have de samme gode muligheder for at trives og have en sund og lærerig hverdag, der klæder dem godt på til fremtiden - uanset hvilken bydel, de vokser op i. Derfor har Odense Byråd lavet en aftale om en forandring af Vollsmose.

Alle børn i Odense skal have de samme gode muligheder for at trives og have en sund og lærerig hverdag, der klæder dem godt på til fremtiden - uanset hvilken bydel, de vokser op i. Derfor har Odense Byråd lavet en aftale om en forandring af Vollsmose.

Det gælder både de fysiske rammer og de generelle kommunale tilbud, herunder også de skoler og institutioner, som hører under Børn- og Ungeforvaltningen.


 

Selvom vi endnu ikke ved, hvordan udviklingen kommer til at påvirke børn og unges dagligdag, så ser vi det som en mulighed for i endnu højere grad at arbejde sammen om, at Vollsmose bliver en bydel, hvor alle børn, unge og familier trives og bliver dygtige, sunde og glade.


Her på siden vil vi løbende kommunikere, når der er nyt, som vedrører arbejdet med børn og unge i relation til Den sidste Vollsmoseplan.

 

Herunder finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål lige nu:

 

HVAD ER DEN SIDSTE VOLLSMOSEPLAN?

Som et led i regeringens ghettoplan, Et Danmark uden parallelsamfund, indgik Odense Byråd i september 2018 en politisk aftale om udviklingen af Vollsmose - Den sidste Vollsmoseplan.


På børne- og ungeområdet skal planen blandt andet bidrage til at nedbringe kriminalitetsniveauet blandt børn og unge, reducere uligheden i mental og fysisk sundhed for børn, unge og familier, hæve elevernes faglige niveau, gøre folkeskolen til forældrenes foretrukne valg, skabe attraktive børnehuse og hæve børnenes sproglige niveau.

 

HVORDAN VIL DET PÅVIRKE BØRN OG UNGE I VOLLSMOSE?

Vi ved endnu ikke, hvordan udviklingen konkret vil have indflydelse på børnenes og de unges hverdag, men vi ved, at det i fremtiden vil give børnene bedre muligheder for at trives, være sunde og blive dygtige med dagtilbud, skoler og andre kommunale tilbud, der kan løfte børnenes niveau, så det svarer til niveauet for resten af Odense.

 

HVORNÅR VIL DE FYSISKE FORANDRINGER SKE?

Vollsmose skal moderniseres, så der kommer en bedre sammenhæng med den øvrige by - blandt andet gennem nye gader og ny arkitektur, men også med renoveringer, hele og delvise nedrivninger.

Men først når udviklingsplanen er blevet godkendt, begynder selve ombygningen af Vollsmose. Derfor forventer vi tidligst, at de første nedrivninger begynder sidst i 2021 eller i starten af 2022.


 

HVAD MED GENHUSNING?

Alle de beboere, der bliver berørt af de fysiske forandringer, bliver inddraget i genhusningsplanlægningen. Nogle af de berørte beboere bliver genhuset andre steder i byen og andre i midlertidige boliger, mens deres hjem renoveres.

Hvis man har særlige indsatser koblet på barnet, den unge eller familien, vil disse indsatser naturligvis følge med, hvis man skal fraflytte sin nuværende bolig.