Spring til indhold

Fremtidens Vollsmose

Vollsmose står over for gennemgribende forandringer de kommende år. Visionen er, at Vollsmose skal blive en bydel, der er attraktiv for beboere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense. De gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.  

De fysiske forandringer af Vollsmose betyder, at området bliver åbnet op med nye veje og stier. Nogle boliger bliver revet ned, andre boliger bliver renoveret, og der bliver opført nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål. For at udvikle Vollsmose til en velfungerende og attraktiv bydel er der fortsat behov for at skabe en positiv social udvikling i området.

 

Se mere om de fysiske forandringer, der er beskrevet i den lovbestemte udviklingsplan

 

Den sidste Vollsmoseplan

I september 2018 underskrev alle partier i Odense Byråd den politiske aftale ”Den sidste Vollsmoseplan”. I den er der ud over de fysiske rammer fokus på ”Vækst, job og integration” samt ”Mønsterbrud og parallelsamfund”.

 

Ved at kombinere fysiske forandringer med en bred vifte af sociale-, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede indsatser er ambitionen at skabe gode rammer og muligheder for børn, unge, voksne og ældre – både for de nuværende og fremtidige beboere.

 

Læs mere om Fritid & kultur

Læs mere om Børn & unge

Læs mere om Job & integration

Læs mere om Rehabilitering og sundhed

Læs mere om Boligsociale indsatser