Spring til indhold

Om dilemmarejsen

I Verdens Bedste Robotby er det vigtigt at huske balancen mellem begejstringen for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med digitalisering. Det kan Dilemmarejsen hjælpe med.

Tryk her for at tilmelde dig til nyhedsbrev fra Sund Digital Familie

 

Dilemmarejsen er en digital samtale-starter til familien med fokus på sund digital adfærd. Det at bo i Verdens Bedste Robotby giver mange spændende og nye møder med teknologi, hvilket gør at børnene, som noget helt naturligt, skal forholde sig nysgerrigt og konstruktivt kritisk til alle nye teknologier og digitale platforme, de møder. 

 

Hvad er Dilemmarejsen?

Dilemmarejsen bygger på 6 kerneprincipper:

  • Den er rettet til familier og skaber en ny kontekst for dialog i familien
  • Den har en digital kerne
  • Inddrager altid teknologiforståelse, i form af et sundt og kritisk modsprog
  • Deltagerne indgår fælles i familie-aftaler for fremtidig adfærd
  • Vi inddrager borgere i prøvehandlinger og skalerer for effekt
  • Hvert projekt er bygget op omkring en effektkæde

Dilemmarejsen går ud på at tilbyde familier en ramme for at tale om en række aktuelle dilemmaer, børn og unge støder på i deres liv og særlig på nettet. En gang om ugen i 3 uger får familierne et dilemma eller en opgave, der tales om eller løses i fællesskab i familien. Hver opgave tager ca. 5 minutter og afsluttes med, at man laver en handleplan. Dvs. man beskriver, hvad man vil gøre næste gang, man støder på et dilemma. Gode samtaler i familien er med til at understøtte og forme sunde digitale familier. 

 

Hvad er en sund digital familie?

Projektet understøtter det, vi kalder en sund digital familie. En sund digital familie er kendetegnet ved, at den:

  • Har en sund og kritisk stillingtagen til egen brug og adfærd af digitale medier (herunder sociale medier, spil og anden brug)
  • Har gode spilleregler og aftaler for adfærd (også hvis der er noget, der går galt)
  • Har klare, jævnlige og ligebyrdige diskussioner om det digitale liv

I en undersøgelse fra Børns Vilkår fortæller forældre, at de er usikre på, hvordan deres børn bruger internettet. Børns Vilkår siger også, at det er vigtigt, at forældre er aktive sammen med børnene – også digitalt. Det er bl.a. det, vi gerne vil hjælpe med.

 

I 2020 og 2021 gennemførte og afsluttede vi prøvehandlinger for familier med børn i 4-5 års alderen, og mellemskolebørn eller Tweens, som de også kaldes. I 2022 vil flere blive tilbudt at deltage i dilemmarejsen. 

 

SSP og dilemmarejsen

Vi har også færdigudviklet en dilemma-platform, SSP bruger til deres indsats mod digital risikoadfærd på skolerne. 

 

Læs mere om cyberkriminalitet ved at trykke her