Spring til indhold

Dilemmarejsen

I Verdens Bedste Robotby er det vigtigt at huske balancen mellem begejstringen for teknologiens muligheder og bevidstheden om risici forbundet med digitalisering. Det kan Dilemmarejsen hjælpe med.

Dilemmarejsen er en digital samtale-starter til familien, med fokus på sund digital adfærd. Børnene skal som noget helt naturligt forholde sig nysgerrigt og konstruktivt kritisk til alle nye teknologier og digitale platforme, der er forbundet med at bo i Verdens Bedste Robotby.

 

Hvad er Dilemmarejsen?

Dilemmarejsen bygger på 6 kerneprincipper:

  • Den er familierettet, og skaber en ny kontekst for dialog i familien
  • Den har en digital kerne
  • Inddrager altid teknologiforståelse, i form af et sundt og kritisk modsprog
  • Deltagerne indgår fælles familie-aftaler for fremtidig adfærd
  • Vi inddrager borgere i prøvehandlinger, og skalerer for effekt
  • Hvert projekt, er bygget op omkring en effektkæde

Dilemmarejsen, går ud på, at tilbyde familier en ramme for at tale om en række aktuelle dilemmaer, børn og ung støder på. En gang om ugen i 3 uger, for familierne et dilemma eller en opgave der tales om eller løses i fællesskab i familien. Hver opgave tager ca. 5 minutter og afsluttes med, at man laver en handleplan. Dvs. man beskriver, hvad man vil gøre næste gang, man støder på et dilemma. Gode samtaler i familien er med til at understøtte og forme sunde digitale familier. 

 

Hvad er en sund digital familie?

Projektet understøtter det, vi kalder en sund digital familie. Den er kendetegnet ved at den:

  • Har en sund og kritisk stillingtagen til egen brug og adfærd af digitale medier (herunder sociale medier, spil og anden brug)
  • Har gode spilleregler og aftaler for adfærd (også hvis der er noget, der går galt)
  • Har klare, jævnlige og ligebyrdige diskussion er om det digitale liv

I en undersøgelse fra Børns Vilkår fortæller forældre, at de er usikre på, hvordan deres børn bruger internettet. Børns Vilkår siger også, at det er vigtigt, at forældre er aktive sammen med børnene – også digitalt. Det er bl.a. det vi gerne vil hjælpe med.

I 2020 gennemførte vi og afsluttede prøvehandlinger for familier med børn i 4-5 års alderen og mellemskolebørn eller Tweens som de også kaldes. I 2021 vil flere blive tilbudt at deltage i dilemmarejsen. 

 

SSP- og dilemmarejsen

I 2020 har vi også færdigudviklet en dilemma-platform SSP bruger til deres indsats mod digital risikoadfærd på skolerne.