Spring til indhold

Dilemma #1: Mor, det er jo hemmeligt!

Her er nogle begreber, der er gode at holde øje med, når det gælder snakken om digitalt privatliv.

Banke, banke på: Som forældre er det helt naturligt at følge med i sit barns gøren og laden: Hvem er de nye venner? Hvad sker der i skolen? Og hvem kommer på besøg hjemme på børneværelset?

Men hvad med Snapchat og Messenger? Instagram og TikTok? Det er vigtigt at følge med i det digitale liv på nettet - og det er vigtigt tidligt i barnets liv at lære, at lave gode aftaler og respektere hinandens krav og grænser.

FN’s Børnekonvention beskriver de rettigheder, som alle børn i verden ønskværdigt burde have - fx retten til at lege, sige deres mening og ikke blive slået. Paragraf 16 siger: “Barnet har ret til beskyttelse mod vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privat- og familieliv, herunder brevhemmelighed.” Det er vigtigt at respektere sit barns privatliv. Dette kan fx gøres ved klare aftaler om, at man som forældre godt må følge med i visse ting.

Kom godt i gang med samtalen sådan her:

  • Inddragelse og interesse er bedst. I stedet for at kontrollere, hvilke billeder dit barn har taget på fx sin telefon, så kan du vise interesse og gør det til en fælles ting at kigge på de billeder, I hver især har taget.
  • Se, om I kan lave aftale om, at I som forældre godt må kigge med på telefonen. Hvis dit barn er blevet ked af det eller vred over noget i et spil eller på sociale medier, kan du prøve at aftale med dit barn, at I ser på det sammen. Dette kan også gælde for andet indhold på deres telefon, tablet eller computer. Ifølge Red Barnet har de fleste forældre aftaler med deres børn omkring, at de må se, hvad der sker på skærmen, men at gensidig tillid er vigtig for børnene.
  • Nærvær. Nogle børn oplever, at forældrene interesserer sig mindre for deres digitale aktiviteter end for andre fritidsaktiviteter. Som forældre er det en god ide, at man prøver at forstå, acceptere og omfavne de sociale relationer, børn kan have digitalt. Lad døren stå åbent til deres soveværelse og hør, hvad de taler om. Ideen er, at interessere sig for online-relationer på samme måde som et fysisk venskab eller fx en legeaftale.

    Du kan fx:
    • lære de digitale platforme at kende og tale om dem / spørge ind til dem.
    • anerkende relationerne og spørge ind til, hvad der blev talt om.

 

Læs næste dilemma