Spring til indhold

Sund Digital Familie

Målet med 'Sund Digital Familie' er, at vi alle sammen skal blive bedre til at passe på os selv og hinanden på nettet.

Med indsatsen Sund Digital Familie, og Dilemmarejsen, ser vi det at blive en sund digital familie som en kompetence, der trænes. Odense Kommune er facilitator, og vi er med til at fremme dialogen mellem barn og voksen. Vi hjælper til at øge handle- og videnkompetencer for både børn og voksne gennem en serie af dilemmaer.

 

Sund Digital Familie er et projekt, der vil:

  • Skabe rammerne for, at alle voksne omkring børnene bliver klædt på til at understøtte børnenes etiske, sociale, digitale og teknologiske dannelse - både online og offline
  • Sørge for, at børnene bliver præsenteret for autentiske dilemmaer og problemstillinger, så de lærer at begå sig etisk og socialt i digitale miljøer
  • Lave indsatser, der forebygger og hjælper de børn, der bliver ramt af stress, mistrivsel og afhængighed relateret til digitale teknologier.

 

Dilemmarejsen

Bekæmpelse af cyberkriminalitet