Spring til indhold

Bliv partner

Vi kan kun gøre det sammen! Hvis vi som by skal lykkes med at gøre Odense til Verdens bedste Robotby i børnehøjde, så er det noget, vi skal gøre sammen. Der er brug for at vores børn og unge ser rollemodeller og bliver klar til at indgå i en by i rivende udvikling. De skal møde tilbud, der understøtter deres udvikling og forståelse.

Future Innovators

Derfor opfordrer Verdens Bedste Robotbys virksomheder, arbejdspladser, skoler, erhvervs- og ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, idrætsforeninger og mange flere om at bakke op om visionen og indgå i et partnerskab med Odense Kommune.
 
Funktionen med et partnerskab, er at skabe et bredt ejerskab for udviklingen af Odense, så vores børn og unge får de bedste muligheder.

 

Som virksomhedspartner kan man

Adoptere en klasse

I kan som virksomhed f.eks. adoptere en klasse, mens de er små. Op gennem skoleforløbet har I og klassen forskellige samarbejder. Klassen kan som eksempel komme på besøg i virksomheden eller medarbejdere fra virksomheden kan besøge klassen og fortælle om deres arbejde. Virksomheden kan stille klassen udfordringer, som de skal finde løsninger på. Elever kan teste virksomhedens produkter. Måske kan eleverne komme i praktik på virksomheden? Mulighederne er mange!

 

Få besøg af elever

Besøg i jeres virksomhed kan have mange former og faconer. Det kan være en del af et undervisningsforløb, hvor I som virksomhed stiller jer til rådighed for en større forsamling/event, hvor eleverne får indblik i, hvordan I arbejder.  

 

Elever tester produkter

Et oplagt partnerskab, hvis I som virksomhed er interesseret i, at elever tester jeres produkter. Herigennem kan eleverne opnå en forståelse for mekanismer i produktudviklingen i en teknologisk eller digital sammenhæng. Hvis et sådant samarbejde etableres, vil det være oplagt at koble det sammen med et forløb, hvor eleverne får et større kendskab til virksomheden, dens produktion, hvilke jobfunktioner der er på virksomheden m.m.

 

Frivillige

Medarbejdere i jeres virksomhed kan indgå som frivillige i en form for mentorkorps, hvor de kobles sammen med elever, der på forskellig vis er udfordret, for at støtte eleverne i at være aktive og ansvarlige i deres skolegang. Måske kan det kobles sammen med en form for praktikordning, hvor eleverne i perioder har et praktikforløb – eller nogle praktikdage i virksomheden.

 

Praktik

I kan som virksomhed stille jer til rådighed for forskellige former for praktik. Det kan være den mere ”gængse” form, som er en del af det etablerede praktiksystem. Det kan også være, at I sammen med en eller flere skoler, gerne vil designe nye former for praktikordninger.

 

Projekter

Hvis I som virksomhed kan formulere nogle konkrete mindre projekter ud fra aktuelle udfordringer og behov, så kan en eller flere klasser arbejde på det i et projektforløb. Til inspiration, kan I kigge nærmere på siderne om Coding Class og IOT-forløbene.

 

Skattekammer

Hvis I har rester fra produktion, forældet materiale m.m. som I ikke længere skal anvende og gerne vil stille til rådighed for eleverne. Materialet kan give eleverne mulighed for at bruge komponenter, når de laver prototyper i forbindelse med projektarbejde.

 

Har I selv et par idéer?

Hvis I som virksomhed selv har en masse idéer til at inddrage elever i jeres arbejde med teknologi, så er de også velkommen. Uanset hvad, kan I kontakte os for sparring og rådgivning.