Spring til indhold

IoT: Internet of Things

Som led i ambitionen om at blive Verdens Bedste Robotby, kan Odenses 7. klassere deltage i et undervisningsforløb, hvor de kan lære mere om den digitaliserede verden, der omgiver dem.

Internet of Things
Formålet med projektet er at introducere et nyskabende og inkluderende 5-dages Internet of Things-undervisningsforløb i folkeskolens 7. klassere, som favner STEM-fagene på en ny og kreativ måde. 

IoT i folkeskolen gør det muligt for eleverne at arbejde innovativt og med relevant data, som indsamles via sensorer, der opkobles til en micro:bite. IoT-teknologien giver eleverne mulighed for at regne på, tage stilling til og innovere den faktiske verden, som omgiver dem. Eleverne arbejder problemorienteret og udvikler IoT-baserede prototyper, som skal løse udfordringer, som eleverne selv er med til at identificere inden for et større emne.

Eleverne researcher problemstillingen, idéudvikler, konkretiserer og bygger en prototype, som de får feedback på og videreudvikler hen mod forløbets afslutning. Undervisningsforløbet følger dermed en didaktisk tilgang, som også er bærende for ”Engineering i skolen”. På forløbets 5. dag besøger eleverne en relevant virksomhed, hvor de får mulighed for at vise deres IoT-løsninger frem for et ekspertpanel i et set-up, der minder lidt om programmet ”Løvens Hule”. 

Projektet understøtter ydermere opkvalificering indenfor teknologiforståelse- og formidling af lokale undervisere for at skabe stærke interne undervisningskompetencer i Odense Kommune. Projektet skaber i øvrigt en grobund for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og praksisudførelse i form af virksomheder.