Spring til indhold

KultuRus

KultuRus samarbejder med ungdomsuddannelserne og produktionsskolen i Odense Kommune om rusmiddelforebyggelse.

KultuRus tilbyder følgende: 

  • Sparring og opkvalificering i forhold til rusmidler og rusmiddelproblematikker
  • Hjælp til at udvikle og aktivere rusmiddelpolitikker og handleplaner
  • Videns- og dialogoplæg om rusmidler og ruskultur til unge

Materiale til fagpersoner

KultuRus står bag Drugbox.dk, der er en fælles indgang til at søge viden, råd og hjælp om rusmidler. Hjemmesiden kan bruges som fælles tredje i dialogen med unge, der har rusmiddelproblematikker, fx i en fælles søgen efter viden eller konkrete rådgivnings- eller behandlingstilbud. Derudover rummer Drugbox masser af materiale målrettet fagpersoner, du kan fx finde inspiration til dialogen om rusmidler

Kontakt KultuRus

Du kan kontakte rusmiddelkonsultent Torben Vangsted på 29 62 48 58 eller tova@odense.dk.

 

Hvis du har behov for sparring i forhold til en konkret sag

KultuRus er en generel forebyggende indsats, så hvis du sidder med et specifikt problem med en ung, kontakt da i stedet Rådgivningen.