Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 29. marts 2017 kl. 08:30
i Himmelrummet

Repræsentanter fra forligspartierne vedrørende forliget om vækstpolitikken var inviteret til at deltage i mødet.

 

Følgende deltog: 

Anders W. Berthelsen

Brian Dybro

Christel Gall

Bo Libergren

 

 

 

 

Mødet hævet kl. 13.00.


D. Orientering
1 Orientering om vækstindsatsen i Odense Kommune

D. Orientering

1. Orientering om vækstindsatsen i Odense Kommune
D. Orientering
Åbent - 00.01.00-G01-381-17
RESUMÉ

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen orienterer om vækstindsatsen i Odense Kommune, herunder status på evaluering og anbefalinger til det fremadrettede arbejde.

 

Orientering givet.