Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 21. april 2016 kl. 14:45
i Økonomiudvalgsværelset


A. Sager til afgørelse i byrådet
1 Ansættelse af ny direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen

A. Sager til afgørelse i byrådet

1. Ansættelse af ny direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen
A. Sager til afgørelse i byrådet
Lukket - 81.02.00-A00-1-16