Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 2. januar 2017 kl. 16:00
i Slottet (Nørregade 36) Salen, Indgang C, 1. sal

Brain Dybro deltog ikke i mødet.

Michael Sanvig deltog ikke i mødet.

Jens Jørn Ivarsen deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Folkeoplysningsudvalget - afgivelse af høringssvar til budget 2017-2020
D. Orientering
2 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Folkeoplysningsudvalget - afgivelse af høringssvar til budget 2017-2020
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-A00-4-16
RESUMÉ

Forligspartierne har i forbindelse med budgetforliget for budget 2017 - 2020 indgået aftale om blandt andet at reducere By- og Kulturudvalgets budgetramme med 15 mio. kr. Udvalget har fået til opgave at tilvejebringe oplæg på reduktioner, som skal målrettes, hvor det får mindst mulig negativ påvirkning i forhold til borgere og forvaltningerne op mod de 8 effektmål, som Odense Byråd har besluttet (http://www.odense.dk/politik/oekonomi-og-effektstyring/effektstyring).

 

By- og Kulturforvaltningen har fremlagt et forslag til By- og Kulturudvalget, og udvalget skal på møde den 10. januar 2017 træffe endelig beslutning om, hvordan besparelserne skal udmøntes.


Indenfor Folkeoplysningsområdet er der peget på besparelser på i alt 1.420.000 kr. fordelt på to områder:

 

Bortfald af tilskud til musikkorps. Særlig aktivitetstilskud til 3 musikkorps (Odense Pigegarde, Odense Skole og Ungdomsorkester og Odense Tambourkorps). Beslutningen om tilskud er truffet i forbindelse med budgetforliget 2000. Kriterierne for fordeling af tilskuddet er besluttet på baggrund af forslag udarbejdet af ungdomsskolerne og musikkorpsene. Det er ikke undersøgt, hvorledes bortfald af tilskud vil påvirke de aktiviteter musikkorpsene afvikler og økonomien i korpsene. Samlet besparelse 330.000 kr.

 

Bortfald af aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år. I henhold til Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge. Herudover har byrådet mulighed for at yde tilskud til aktiviteter for voksne. Der ydes 168 kr. i tilskud pr. medlem over 65 år, hvis 25% af medlemmerne i foreningen er under 25 år. Samlet besparelse 1.090.000 kr.

 

INDSTILLING

By-og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afgiver et høringssvar.

 

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet høringssvar. (se bilag)

 

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé. 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekevnser.

 

 

D. Orientering

2. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-4-16
RESUMÉ

Bemærkning

Orientering om ændret struktur i By- og Kulturforvaltning, hvor Fritid og Biblioteker og Kunst og Kultur bliver lagt sammen til en afdeling – Fritid og Kultur. Ændringen træder i kraft 16. januar 2017. Martin Petersen fortsætter som chef for den nye afdeling.

 

 

BILAG