Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 10. november 2016 kl. 17:00
i Slottet (Nørregade 36) Salen, Indgang C, 1. sal

Brian Dybro deltog ikke i mødet.

Christian Mandrup Møller deltog ikke i mødet.

Verner Engelbæk deltog ikke i mødet.

Troels Boesen deltog ikke i mødet.


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Ansøgninger til 2:1 puljen 2017
2 Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2017
D. Orientering
3 Fusion mellem DOF Korup-Ubberud Aftenskole og DOF Paarup Aftenskole
4 Godkendte foreninger siden 1. september 2016
5 Eventuelt

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Ansøgninger til 2:1 puljen 2017
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.05-Ø40-208-16
RESUMÉ

Alle frivillige foreninger, der er godkendt iht. Folkeoplysningsloven og selvejende haller kan søge tilskud fra 2:1 puljen til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygning, større vedligeholdelsesopgaver m.m.

 

I budget 2017 er der afsat en ramme på 3.000.000 kr. til fordeling af 2:1 puljen.

 

Der er indgået 38 ansøgninger til 2:1 puljen 2017. Der er søgt om tilskud for i alt 4.293.661 kr.

 

Hvis forslag til fordeling af rammen tiltrædes, vil der være brugt 2.980.314,00 kr.

Restbeløb 19.686 kr. overføres til 2:1 puljen 2018.

 

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender:

 

 1. Der bevilges et tilskud på 156.667 kr. til Allerupgaard Rideklub.
 2. Der bevilges et tilskud på   66.625 kr. til Allesø Gymnastikforening, klubhuset.
 3. Der bevilges et tilskud på   43.792 kr. til Arcus.
 4. Der bevilges et tilskud på 232.430 kr. til Boldklubben 1913.
 5. Der bevilges et tilskud på   21.833 kr. til Boldklubben 67.
 6. Der bevilges et tilskud på   30.000 kr. til Boldklubben Chang.
 7. Der bevilges et tilskud på 113.333 kr. til Dalumgaard Rideklub.
 8. Der bevilges et tilskud på   73.417 kr. til Dalumhallen.
 9. Der bevilges et tilskud på   33.333 kr. til DDS Frie Fugle.
 10. Der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til DDS Polarstjernen.
 11. Der bevilges et tilskud på     3.000 kr. til DSU Odense.
 12. Der bevilges et tilskud på 116.666 kr. til FDF Agedrup kreds.
 13. Der bevilges et tilskud på 113.351 kr. til FDF 4. kreds.
 14. Der bevilges et tilskud på   30.319 kr. til FDF 5. kreds.
 15. Der bevilges et tilskud på 140.000 kr. til FDF 12. kreds.
 16. Der bevilges et tilskud på 240.647 kr. til FKS-hallen.
 17. Der bevilges et tilskud på   25.000 kr. til Fredemarksgaard Rideklub.
 18. Der bevilges et tilskud på   50.133 kr. til Fyens Selvforsvars Klub.
 19. Der bevilges et tilskud på 133.333 kr. til Fyns Rottweiler Klub.
 20. Der bevilges et tilskud på   88.760 kr. til Holluf Pile/Tornbjerg Idrætsforening.
 21. Der bevilges et tilskud på 117.324 kr. til Højmegaard Rideklub.
 22. Der bevilges et tilskud på   26.000 kr. til Langesø-Egnens Rideklub.
 23. Der bevilges et tilskud på   50.333 kr. til Lumby IF af 88.
 24. Der bevilges et tilskud på   27.117 kr. til Lumby Skytteforening.
 25. Der bevilges et tilskud på 255.580 kr. til Odense Badmintonhal.
 26. Der bevilges et tilskud på   43.668 kr. til Odense Baseball Forening.
 27. Der bevilges et tilskud på   75.000 kr. til Odense Boldklub.
 28. Der bevilges et tilskud på 202.240 kr. til Odense Golfklub.
 29. Der bevilges et tilskud på 114.331 kr. til Odense Kammeraternes Sportsklub.
 30. Der bevilges et tilskud på 126.089 kr. til Odense Klatreklub.
 31. Der bevilges et tilskud på   33.333 kr. til OSF/OASK Dans.
 32. Der bevilges et tilskud på   96.660 kr. til RC Modeltruck Fyn.

 

BESLUTNING

Forud for behandling af punktet blev udvalget orienteret om, at der er overførte midler fra 2016, som sammen med restbeløbet for 2017 til samme beløber sig til 51.038 kr.

 

Indstillingerne blev tiltrådt. Arbejdsgruppen skal indkaldes igen og har bemyndigelse til at fordele restbeløbet blandt de ansøgere, der ikke er imødekommet.

 

I 2017 vil der blive forelagt en sag til drøftelse af kriterier for tildeling af midler fra 2:1-puljen.

 

SAGSFREMSTILLING

Alle frivillige folkeoplysende foreninger i Odense Kommune, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller kan søge tilskud fra 2:1 puljen.

Der er for budgetår 3.000.000 kr. til fordeling.

 

Principperne for at opnå tilskud er:

- Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, som foreningen selv indskyder i projektet (max. 2/3 af udgiften).

- Foreningen kan værdisætte eget arbejde.

- Optagelse af lån (ikke i bygningen) kan medregnes som eget indskud i projektet.

- Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt, før tilskuddet er blevet bevilget.

 

Der er modtaget ansøgninger for 4.293.661 kr.

 

Der er opstillet en række kriterier til brug for prioritering af ansøgningerne.

 

1. Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse.

2. Øvrig/nødvendig vedligeholdelse.

3. Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg.

4. Foreninger, der har modtaget 2:1 tilskud indenfor de sidste par år.

5. Nye projekter og/eller tiltag, der er meget dyre ift. tilskudspuljen.

   

Forening

Medlemmer i 2015

Projektbeskrivelse

Udgift

Ansøgt beløb

Bemærkninger

prioritet

Agedrup-Bullerup Boldklub

Ca. 90 medlemmer flest o/25 år

Opførelse af 2 omklædningsrum

523.880,-

349.253,-

Der arbejdes pt. på en aftale, hvor foreningen drifter klubhuset

3,4

Allerupgaard Rideklub

68 u/25 år

31 ml. 25-64 år

3 o/65 år

Ny ridehusbund

235.000,-

156.667,-

 

2

Allesø Gymnastikforening

Klubhuset

147 u/25 år

13 ml. 25-64 år

Udskiftning af varmtvandsbeholdere

99.938

66.625,-

Udskiftning af 2 30 års varmtvandsbeholdere

2

Arcus

30 u/25 år

19 ml. 25-64 år

3 o/65 år

Hegn om udendørsbane

Sikkerhedskrav fra myndighederne.

65.688,-

43.792,-

Sikkerhedsreglerne er ændret, så hegnet skal forhøjes til 4 m.

3

Boldklubben 1913

238 u/25 år

54 ml. 25-64 år

38 o/65 år

Nyt klubhus

Bane og anlæg

348.645,-

155.530,-

232.430,-

103.687,-

Klubhus er en ”barak”, hvorfra der sælges mad m.m.

3

Boldklubben 67

161 u/25 år

81 ml. 25-64 år

a) Terrasseoverdækning

b) Tagpap på boldkur

 

22.500,-

10.250,-

15.000,-

6.833,-

 

Overdækning af 50 % af terrassen.

Boldskur er utæt.

3

Boldklubben Chang

133 u/25 år

145 ml. 25-64 år

7 o/65 år

 

Redskabs/maskinrum

45.000,-

30.000

Til opbevaring af maskiner til drift

3,4

Dalumgaard Rideklub

244 u/25 år

15 ml. 25/64 år

1 o/65 år

a) Ny ridehusbund i den store ridehal

 

170.000,-

 

 

113.333,-

 

 

 

2

Dalumhallen

 

Reparation af tag

110.125,-

73.417,-

Utæt tag, isolering og overpap.

1

DDS Frie Fugle

91 u/25 år

Etablering af regnvandafledning og nye tagrender

50.000,-

33.333,-

Akut behov for etablering.

1

DDS Polarstjernen

128 u/25 år

8 ml. 25-64 år

Anlæggelse af kloak samt en toiletbygning

569.075

100.000,-

Benyttes af spejderne, børnehaver, skoleklasser.

3

DJ & Producer Academy Dk

 

Renovering af ny-lejet lokale

147.000,-

73.500,-

Ny forening, der vil lave et inspirerende musik -miljø for byens unge

3

DSU Odense

143 u/25 år

10 25-64 år

Renovering af gulve

6.000,-

3.000,-

 

1

DUI Leg og Virke

Fællesledelse

 

Udskiftning af vinduer/døre i feriekoloni

109.663

73.109,-

Hytten udlejes til DUI afdelinger og div.

3,4

FDF Agedrup

34 u/25 år

Nyt tag på Oldermandshytten

175.000

116.666

Udvalget har, d. 1/9-16, givet dispensation til, at arbejdet kan startes inden bevilling er givet.

1,4

FDF 4. kreds

34 u/25 år

Udskiftning af oliefyr til varmepumpe for mere miljørigtig opvarmningsform.

170.026,-

113.351,-

Hytten lejes til hverdag af en udflytterbørnehave og foreningen tager på weekendture i hytten.

3

 

 

 

 

 

FDF 5. kreds

20 u/25 år

a) udskiftning af vinduer/døre samt udskiftning af termostatventiler

45.478

30.319

Vinduer er meget utætte.

Termostatventiler er 20 år gamle.

1

FDF 12. kreds

42 u/25 år

a) Facadepartier

b) Gulv, vægge og dør

c) Loft

d) Køkken

e) Container

131.113,-

27.288,-

79.863,-

119.375,-

9.250,-

140.651,-

 

1

FKS-hallen

 

a) LED belysning hal 1

b) LED belysning hal 2

c) LED belysning i øvrige områder

120.658,-

146.863,-

93.450,-

240.647,-

Energibesparende, bedre lys for brugerne.

3,4

Fredemarksgård Rideklub

96 u/25 år

16 ml. 25-64 år

1 o/65 år

4 handicappede medlemmer

Nyt toplag på ridehusbund

40.000,-

25.000,-

Forlænger holdbarhed af eksisterende ridehusbund

1

Fyens Selvforsvars Klub

15 u/25 år

Renovering af træningsrum samt spejlvæg

75.200,-

50.133,-

 

1

Fyns Rottweiler Klub

40-50 medlemmer

Udvidelse af klubhus

200.000,-

133.333,-

Udvides ca. 50 m2

Foreningen udfører selv udvidelsen.

3

Holluf Pile/Tornbjerg Idrætsforening

341 u/25 år

192 ml. 25-64 år

6 o/65 år

Ny gulvbelægning samt renovering af køkken og lager

133.140,-

88.760,-

 

3

Højmegaard Rideklub

20 u/25 år

57 ml. 25-64 år

Rytterstue

175.986,-

117.324,-

Rytterne har ingen lokaler ud over stald og ridehus til socialt samvær, undervisning til ryttermærker, foredrag m.m.

3

Langesø-Egnens Rideklub

132 u/25 år

32 ml. 25-64 år

1 o/65 år

111 handicappede

Dressurhegn til udendørsbane

39.000

26.000

Pga. nyt staldbyggeri skal den ene udendørsbane flyttes.

3,4

Lumby IF af 88

47 u/25 år

128 ml. 25-64 år

23 o/65 år

Nyt lysanlæg på 7 mands boldbane

75.500

50.333

 

3

Lumby Skytteforening

26 u/25 år

61 ml. 25-64 år

16 o/65 år

Renovering af indendørs skydebane

40.675,-

27.117,-

Fjernelses af bly og krudtslamholdig grus.

Forbedring af indeklima

1

Næsbyhallen

 

Udbygning af depot til flytbart inventar, udstyr m.m.

499.750,-

299.750,-

Del af hallen, som er brugt til flytbart inventar inddrages til aktivitetsområde

 

3,4

Odense Badmintonhal

 

Tagdækning af OBH og udskiftning af flugtdøre

388.370,-

258.913,-

Fornyelse af 31 år gammelt tagpap samt udskiftning af flugtdøre

1,4

Odense Baseball Forening

 

2 Dogouts

(siddebokse)

65.502,-

43.668

Nyoprettet bane i Dyrup

 

3

Odense Boldklub

782 u/25 år

  87 ml. 25-64 år

 19 o/65 år.

Renovering af klubhus

Udskiftning af døre m.m.

125.000,-

75.000,-

 

4,4

Odense Golfklub

 

180 u/25 år

821 ml. 25-64 år

513 o/65 år

Udskiftning af vinduesrammer og vedligehold af træværk

303.360,-

202.240,-

Udskiftning pga. råd. Presserende vedligeholdelse/maling af al udendørs træværk- udhæng m.m.

1

Odense Kammeraternes Sportsklub

621 u/25 år

52 ml. 25-64 år

Etablering af flisegang samt etablering af hegn/bande rundt om bane 2

230.444,-

153.629,-

 

3,4

Odense Klatreklub

56 u/25 år

27 ml. 25-64 år

Opvarmet boulderrum

189.132,-

126.089,-

 

3

Odense Sejlklub

 

31 u/25 år

139 ml. 25-64 år

95 o/65 år

Opførelse af nyt båd- og aktivitetshus.

Opbevaring af joller m.m. undervisning i bådkendskab.

312.500,-

 

208.333

 

5,4

OSF/OASK Dans

222 u/25 år

331 ml. 25-64 år

89 o/65 år

Slibning og lakering af trægulve

50.000,-

33.333,-

 

1

RC Modeltruck Fyn

11 u/25 år

97 ml. 25-64 år

Udvidelse af kørehal

144.990,-

96.660,-

 

3

Østre Boldklub

177 u/25 år

147 ml. 25-64 år

Overdækning af terrasse

243.650,-

162.433,-

 

3,4

I alt

 

 

7.118.857,-

4.293.661,-

 

 

 

 

 

Ansøgninger, der foreslås imødekommet prioritet 1 - Nødvendig og/eller uopsættelig vedligeholdelse.

 

9) Dalumhallen

Der ydes et tilskud på 73.417 kr. svarende til 2/3 af udgiften til reparation af tag.

 

10) DDS Frie Fugle

Der ydes et tilskud på 33.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til etablering af regnvandafledning/nye tagrender.

 

13) DSU Odense

Der ydes et tilskud på 3.000 kr. svarende til det ansøgte beløb til renovering af gulve.

 

15) FDF Agedrup

Der ydes et tilskud på 116.666 kr. svarende til 2/3 af udgiften til nyt tag på Oldermandshytten.

 

17) FDF 5. kreds

Der ydes et tilskud på 30.319 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af vinduer/døre/termostatventiler.

 

18) FDF 12 kreds

Der ydes et tilskud på 140.000 kr. svarende til det dobbelte af foreningens egenbetaling til facadepartier og køkken.

 

20) Fredemarksgaard Rideklub

Der ydes et tilskud på 25.000 kr. svarende til ansøgt beløb til toplag på ridehusbund.

 

21) Fyens Selvforsvars Klub

Der ydes et tilskud på 50.133 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af lokale samt spejlvæg.

 

27) Lumby Skytteforening

Der ydes et tilskud på 27.117 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af indendørs skydebane.

 

29) Odense Badmintonhal

Der ydes et tilskud på 255.580 kr. svarende til 2/3 af udgiften til tagdækning og udskiftning af flugtdøre.

 

32) Odense Golfklub

Der ydes et tilskud på 202.240 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af vinduesrammer og vedligehold af træværk.

 

36) OSF/OASK DANS

Der ydes et tilskud på 33.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til slibning og lakering af gulve.

 

Ansøgninger, der foreslås imødekommet prioritet 2 - Øvrig/nødvendig vedligeholdelse

 

2) Allerupgaard Rideklub

Der ydes et tilskud på 156.667 kr. svarende til 2/3 af udgiften til en ny ridehusbund.

 

3) Allesø Gymnastikforening, klubhuset

Der ydes et tilskud på 66.625 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af 2 stk. varmtvandsbeholdere.

 

8) Dalumgaard Rideklub

Der ydes et tilskud på 113.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til ny ridehusbund.

 

 

Ansøgninger, der foreslås imødekommet prioritet 3 - Optimering/energiforbedring af eksisterende anlæg

 

4) Arcus

Der ydes et tilskud på 43.792 kr. svarende til 2/3 af udgiften til hegn om udendørsbane pga. ændrede sikkerhedskrav.

 

5) Boldklubben 1913

Der ydes et tilskud på 232.430 kr. svarende til 2/3 af udgiften til renovering af klubhus.

 

6) Boldklubben 67

Der ydes et tilskud på 21.833 kr. svarende til 2/3 af udgiften til terrasseoverdækning og tagpap på boldskur.

 

7) Boldklubben Chang

Der ydes et tilskud på 30.000 kr. svarende til 2/3 af udgiften til redskabs-maskinrum.

 

11) DDS Polarstjernen

Der ydes et tilskud på 100.000 kr. svarende til ansøgt beløb til anlæggelse af kloak samt toiletbygning.

 

16) FDF 4. kreds

Der ydes et tilskud på 113.351 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udskiftning af oliefyr til varmepumpe.

 

19) FKShallen

Der ydes et tilskud på 240.647 kr. svarende til 2/3 af udgiften til LED-belysning i hal1 og hal 2 samt møde/kontorlokaler.

 

22) Fyns Rottweiler Klub

Der ydes et tilskud på 133.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udvidelse af klubhus.

 

23) Holluf Pile/Tornbjerg Idrætsforening

Der ydes et tilskud på 88.760 kr. svarende til 2/3 af udgiften til ny gulvbelægning samt renovering af køkken/lager.

 

24) Højmegaard Rideklub

Der ydes et tilskud på 117.324 kr. svarende til 2/3 af udgiften til ny rytterstue.

 

25) Langesø Egnens Rideklub

Der ydes et tilskud på 26.000 kr. svarende til 2/3 af udgiften til dressurhegn.

 

26) Lumby IF af 88

Der ydes et tilskud på 50.333 kr. svarende til 2/3 af udgiften til nyt lysanlæg på 7 mands boldbane.

 

30) Odense Baseball Forening

Der ydes et tilskud på 43.668 kr. svarende til 2/3 af udgiften til 2 stk. Dogouts.

 

31) Odense Boldklub

Der ydes et tilskud på 75.000 kr. svarende til det ansøgte beløb.

 

33) Odense Kammeraternes Sportsklub

Der ydes et tilskud på 114.331 kr. til det ansøgte beløb til etablering af flisegang.

 

34) Odense Klatreklub

Der ydes et tilskud på 126.089 kr. svarende til 2/3 af udgiften til opvarmet boulderum.

 

37) RC Modeltruck Fyn

Der ydes et tilskud på 96.660 kr. svarende til 2/3 af udgiften til udvidelse af kørehal.

 

Ansøgninger, der ikke foreslås imødekommet

 

1) Agedrup-Bullerup Boldklub

Der søges om tilskud til opførelse af 2 omklædningsrum. Prioritet 3/4 - nyt projekt imødekommes ikke.

 

12) DJ & Producer Academy DK

Der søges om tilskud til renovering af nylejet lokale. Prioritet 3 - nyt projekt imødekommes ikke.

 

14) DUI Leg og Virke, Fællesledelse

Der søges om tilskud til udskiftning af vinduer/døre i feriekoloni. Prioritet 3/4 - projekt imødekommes ikke.

Foreningen har fået bevilget 2:1 tilskud i 2015 - udlejningshytte i Middelfart.

 

28) Næsby-hallen

Der søges om tilskud til udbygning af depot. Prioritet 3/4 - nyt projekt imødekommes ikke.

 

35) Odense Sejklub

Der søges om tilskud til opførelse af nyt båd- og aktivitetshus. Prioritet 5/4 - projekt imødekommes ikke.

Foreningen har fået bevilget 2:1 tilskud i 2013 og 2015.

 

38) Østre Boldklub

Der søges om tilskud til overdækning af terrasse. Prioritet 3/4 - nyt projekt imødekommes ikke.

 

Effekt

Flere indbyggere i Odense

Til og -ombygningerne der ydes tilskud til via 2:1 puljen vil optimere rammerne for et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv.

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv kan tiltrække nye indbyggere til Odense.

 

Flere borgere er sunde og trives

Til og -ombygningerne der ydes tilskud til via 2:1 puljen vil optimere rammerne for et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv.

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv vil skabe rammerne for at flere borgere er sunde og trives.

 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber

Til og -ombygningerne der ydes tilskud til via 2:1 puljen vil optimere rammerne for et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv.

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv kan skabe forudsætning for, at flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber.

 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede

Et mangfoldigt og attraktivt fritidsliv er forudsætning for, at flere ældre og handicappede borgere er betydningsfulde deltagere i foreningerne.

 

ØKONOMI

Der er 3.000.000 kr. til fordeling af 2:1 puljen for 2017.

 

Hvis forslag til fordeling af rammen imødekommes vil der være brugt 2.980.314 kr..

 

Der vil være ubrugte midler for 19.686 kr. som overføres til 2:1 puljen 2018.

 

2. Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2017
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-P35-8-15
RESUMÉ

 

INDSTILLING

By og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender mødeplanen.

 

BESLUTNING

Tiltrådt.

 

SAGSFREMSTILLING

Torsdag den 9/2 2017

Torsdag den 6/4 2017

Torsdag den 8/6 2017

Torsdag den 31/8 2017

Torsdag den 12/10 2017

Torsdag den 7/12 2017

 

Møderne holdes kl. 16.30 - 18.00

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekevnser.

 

 

D. Orientering

3. Fusion mellem DOF Korup-Ubberud Aftenskole og DOF Paarup Aftenskole
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-A00-2-16
RESUMÉ

DOF Korup-Ubberud Aftenskole har på to generalforsamlinger henholdsvis den 13. september 2016 og den 11. oktober 2016 truffet beslutning om at fusionere med DOF Paarup Aftenskolen med virkning fra 1. januar 2017.

 

Lederen af DOF Korup-Ubberud Aftenskole ønsker at stoppe, og i den forbindelse har bestyrelsen vurderet, at tiden er inde til fusion med en større aftenskole.

 

Det er hensigten, at DOF Paarup Aftenskole fremover tilbyder samme aktivitetsniveau i området, som DOF Korup-Ubberud Aftenskole har gjort. Det betyder, at DOF Paarup Aftenskolen fremover vil søge tilskud til flere timer end de har gjort tidligere, svarende til det antal timer, der har været afviklet i DOF Korup-Ubberud Aftenskole.

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

4. Godkendte foreninger siden 1. september 2016
D. Orientering
Åbent - 18.14.05-P35-1-16
RESUMÉ

Phil-dan Volleyball Club, Odense

Foreningens formål er at spille Volleyball.

 

Fyns Rottweilerklub

Foreningens formål er at varetage interessen for rottweileren med hensyn til opdragelse, træning og anvendelse i øvrigt samt arbejde for stadig bedring af rottweileren som brugshund, herunder gennem avl på mentalt og fysisk sunde hunde under behørigt hensyn til den enhver gældende FCI-standard.

 

FC Kliken Petanque

Foreningens formål er at dyrke petanque

 

Socialistisk Ungdomsfront Odense

Stk. 1 SUF Odenses formål er at arbejde for et socialistisk samfund ved at lave oplysningsvirksomhed blandt medlemmer og unge.

Stk. 2 SUF Odense oplyser om fordelene ved et socialistisk samfund, og ulemperne ved det kapatalistiske samfund, ved at holde foredrag, debatmøder, seminarer, løbeseddeluddelinger og aktioner.

Stk 3 SUF Odense arbejder, når det er muligt, i brede og folkelige initiativer, der kan styrke kampen for et mere retfærdigt samfund.

 

Madklubben Solsikken

Foreningens formål er,

- at fremme hyggeligt samvær blandt medlemmerne, samt skabe og udbygge vores kendskab til det sunde, veltillavede måltid, kendskab til økologiske råvarer og til gavn for glæden ved måltidet.

- at samlepunktet for klubben er fremstilling af det gode måltid, den fælles spisning, og et godt socialt samvær. Fælles for alle klubaftener vil være hjemmelavet mad af sunde og økologiske råvarer på alle planer og dertil hørende udvalgte drikkevarer.

 

 

BEMÆRKNING

 

Til efterretning.

 

 

5. Eventuelt
D. Orientering
Åbent - 18.14.00-P35-8-15
RESUMÉ

BEMÆRKNING

 

Lisbeth Lunding spurgte ind til budgetter for aftenskolerne. Jane Jegind orienterede om budgetprocessen i Odense. By- og Kulturudvalget skal på deres møde før jul pege på besparelser indenfor hele By- og Kulturudvalgets område på op i mod 20 mio. kr.

 

Henrik Schmidt spurgte ind til Forstadspuljen. Den fortsætter uændret i forhold til ansøgningsfristen 1. november 2016.

 

Orientering om aftale med Firmaidræt Odense, hvor nye fodboldklubber kan henvises til at spille fra næste sæson. Sagen kommer til formel beslutning på første møde i 2017.

 

 

BILAG