Tillægsdagsorden
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 12. november 2015 kl. 16:30
i Slottet (Nørregade 36) Salen, Indgang C, 1. sal


B. Sager til afgørelse i udvalget
1 Ansøgning fra HC Andersen Marathon og OGF om tilskud til afvikling af Odinsbroløb den 25/6 2016

B. Sager til afgørelse i udvalget

1. Ansøgning fra HC Andersen Marathon og OGF om tilskud til afvikling af Odinsbroløb den 25/6 2016
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 18.14.00-P35-2-15
RESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen har den 10/11 2016 modtaget ansøgning fra HC Andersen Marathon og OGF om tilskud på 150.000 kr. til afvikling af ODINSBROLØBET 2016 fra puljen Arrangementer og Særlige Begivenheder.

 

De to løbsarrangører ønsker igen at samarbejde om et motionsløb med forventet deltagerantal på 6.-8.000 deltagere i lighed med 2014, hvor det blev afviklet for første gang i forbindelse med indvielse af Odinsbroen.

Løbet afvikles med to distancer på henholdsvis 10 kilometer og en halvmaraton. Løbet er med til at vise Odense bys nye vartegn Odinsbroen frem og udnytte de mange muligheder ved havnen og Stige Ø.

 

By- og Kulturforvaltningen har ikke modtaget et budget for arrangementet.

 

Ansøgning ønsket behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 12/11 2015, da det næste møde i Folkeoplysningsudvalget er berammet til sidst i januar 2016. Det er vigtigt for de to løbsarrangører at vide, om der kan ydes støtte fra puljen.

 

Puljen Arrangementer og Særlige Begivenheder er på 500.000 kr. årligt, og den yder tilskud til arrangementer med lokal forankring, og hvor en folkeoplysende forening står som hoved- og/eller medarrangør. Arrangementet skal have forankring i foreningens hovedaktivitet. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til puljens kriterier.

 

Der er dog ikke kutyme for at yde så store tilskud fra puljen.

 

Der er tidligere ydet tilskud på 100.000 kr. til Post Danmark Rundt og Davis Cup som er enkeltstående arrangementer. Hvis der ydes et tilskud på 150.000 kr. kan det betyde, at der ikke er penge nok i puljen for 2016 til at støtte mindre arrangementer såsom DM i Taekwondo, Bordtennis Grand Prix og lignende, som typisk søger sidst på året.

 

I Odense er der en del foreninger som arrangerer motionsløb. Hvis der ydes et stort tilskud til dette løb, kan det virke konkurrenceforvridende Herudover så kan et stort tilskud til ODINSBROLØBET give anledning til, at andre løbsarrangører også søger tilskud fra puljen til deres arrangementer.

 

Det foreslås, at By- og Kulturforvaltningen hjælper ODINSBROLØBET i gang ved at afholde udgiften til en skilteplan for løbet, som kan genbruges år efter år. Det vurderes, at en skilteplan vil koste ca. 40.000 kr.

 

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på ca. 40.000 kr. til arrangementet.

 

BESLUTNING

Udvalget besluttede at yde en underskudsgaranti på op til 40.000 kr. målrettet udarbejdelse af skilteplan.

 


Fraværende i Folkeoplysningsudvalget - 12. november 2015:

Brian Dybro, Christian Mandrup Møller og Troels Boesen

SAGSFREMSTILLING

Se sagsresumé.

 

 

ØKONOMI

Tilskud på 40.000 kr. afholdes af kontoen ”Arrangementer og Særlige Begivenheder”. Det samlede budget for 2015 er på 803.166 kr.  Hvis der ydes tilskud til arrangementet, resterer der 33.166 kr. på kontoen.

 

 

Underskriftsblad

Jane Marie Jegind
Brian Dybro
Verner Engelbæk
Jacqueline Levin
Jimmy Adler Andersen
Jan Johansen
Lisbeth Lunding
Michael Sanvig
Niels Johannesen
Jens Jørn Ivarsen
Birthe Juul
Christian Mandrup Møller
Troels Boesen
BILAG