Tillægsdagsorden
til
mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget
den 7. juni 2016 kl. 08:30
i Mødelokale 10.08, Tolderlundsvej 2, 10. sal


B. Sager til afgørelse i udvalget
13 Social Service Konference d. 20/6 - 22/6 2016

B. Sager til afgørelse i udvalget

13. Social Service Konference d. 20/6 - 22/6 2016
B. Sager til afgørelse i udvalget
Åbent - 15.20.00-A00-5-16
RESUMÉ

På møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 26/4 2016 besluttede udvalget, at rådmand Steen Møller og udvalgsmedlem Claus Houden deltager i Social Service Konference den 20/6 - 22/6 2016.

 

Efter udvalgsmødet den 26/4 2016 er Anette Thygesen indtrådt i Beskæftigelses- og Socialudvalget som stedfortræder for udvalgsmedlem Steen Lund i perioden den 23/5 - 23/8 2016 og Michael Eskamp Witek indtræder som stedfortræder for udvalgsmedlem Cæcilie Crawley i perioden den 8/6 - 1/12 2016. På grund af den ændrede udvalgssammensætning er sagen på dagsordenen igen, hvor Beskæftigelses- og Socialudvalget anmodes om at godkende yderligere deltagelse på konferencen.

 

 

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen indstiller, at udvalget godkender yderligere deltagelse på Social Service Konference den 20/6 - 22/6 2016.

 

 

SAGSFREMSTILLING

Udvalget var sidste år repræsenteret, da det Europæiske Sociale netværk (ESN - the European Social network) mødes. Sidste år var udvalget repræsenteret i Lissabon på den 23. konference. I dagene den 20/6-22/6 2016 afholdes den 24. konference i det Europæiske Sociale netværk i Haag. Konferencen har i år særligt fokus på, hvordan det offentlige kan inddrage lokalsamfundet herunder via det lokale medborgerskab at nedbringe fattigdom og social eksklusion.

 

Konferencen består af en række oplæg i plenum med internationale anerkendte hovedtalere. Konferencedeltagerne tilmelder sig desuden forskellige workshops med debat i plenum. Sagen forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget til godkendelse jf. retningslinjerne for byrådsmedlemmers deltagelse i udlandsrejser. Der gives en kort mundtlig orientering om rejsen på det efterfølgende udvalgsmøde.

 

Der kan læses mere om konferencen på nedenstående link

 

http://www.essc-eu.org/

 

(Få evt. punktet vist i pdf-format, hvis linket ikke er aktivt)

 

 

Effekt

Sagen har ingen konsekvenser for et eller flere af byrådets otte effektmål.

 

 

ØKONOMI

Budget: ca. 11.000 kr. pr. person