Spring til indhold

Sund Digital Familie

Målet med 'Sund digital familie' er, at vi alle sammen skal blive bedre til at passe på os selv og hinanden på nettet

Hvor går grænsen?

 
Med initiativet Dilemmarejsen.dk (under ombygning) gør Odense Kommune en aktiv indsats for at hjælpe forældre til at tale med deres teenagere om grænserne på nettet.

 

Familierne får tilsendt tre dilemmaer tre søndage i træk. Dilemmaerne lægger op til korte strukturerede samtaler om online-livet. På bare 15 minutter kommer familierne igennem en række overvejelser om, hvordan man passer på hinanden i cyberspace.
Efter hver samtale laver familierne en handleplan for, hvad man gør, når man er i tvivl, om man overskrider grænsen for sund net-adfærd.

 

Dilemmaerne handler om billeddeling, mobning og hacking. 


Inden forældrene modtager dilemmaerne, som de skal drøfte ved hjælp af deres telefoner, modtager de et nyhedsbrev om søndagens emne. I nyhedsbrevet finder de blandt andet råd, lovstof og forslag til konkrete handlinger, der berører dagens dilemma.

 

Baggrund

En af konklusionerne i Odense Kommunes store undersøgelse om netadfærd blandt teenagere i foråret 2018 var, at forældre ikke taler nok med deres børn og unge og om grænserne på nettet. Teenagerne gav udtryk for, at de savnede deres forældre i debatten. En anden konklusion var, at de unge ved for lidt om, hvad der er lovligt og ulovligt på nettet.
 
Dilemmarejsen.dk (under ombygning) er første initiativ under indsatsen "Sund digital familie", hvor målet er, at vi alle sammen skal blive bedre til at passe på os selv og hinanden på nettet

 

Status, januar 2019: Tilmelding til Dilemmarejsen er slut i denne omgang.