Odense Musikudvalg

Udvalget består af syv medlemmer med forskellige musikfaglige kompetencer, der sammen forvalter midlerne i Odense Kommunes Musikpulje.

Odense Kommune har haft et rådgivende musikudvalg siden slutningen af 1980'erne.

 

Odense Musikudvalg fordeler midlerne i Musikpuljen.

 

Find referater fra møder i Odense Musikudvalg.

 

Musikudvalgets opbygning og virke

Den nuværende organisering af Odense Musikudvalg med syv medlemmer blev besluttet af Odense Byråd den 20/1 2010 og senest revideret af By- og Kulturudvalget den 18/4 2017, hvor antal suppleanter blev udvidet til syv.

 

Odense Musikudvalg er etableret jf. lov om musik, samt den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4. Musikudvalgets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale byrådsperiode. Perioden går fra 1. januar i lige år til 31. december i ulige år.

 

Musikudvalget holder møde 4-5 gange om året, og deltager desuden hver første torsdag i måneden med to repræsentanter i Kulturkontakten. For arbejdet på møderne modtager Musikudvalgets medlemmer diæter svarende til ca. 415 kr. pr. møde jf. Indenrigsministeriets gældende takst.


Odense Musikudvalg blev anvendt som et eksempel på, hvordan kommuner i Danmark kan fremme kunsten gennem faglig rådgivning. Du kan læse rapporten om at fremme kunsten på Statens Kunstfonds hjemmeside.


Du kan læse mere om i: 

Alle der får bevilget tilskud fra Musikpuljen skal benytte Odense Kommunes logo i markedsføringen. Alternativt kan også musikudvalgets logo anvendes.

 

Odense Musikudvalg 

 

Medlemmer af Odense Musikudvalg pr. 2014

Formand:

Anders Mogensen

Tlf: 21 43 78 59
Mail: andersmogensen[at]mac.com

 

Næstformand:

Karen Maigaard

Tlf: 21 72 20 46
Mail: maigaardkaren5[at]gmail.com

 

Ordinære medlemmer:

Betina Følleslev

Tlf: 28 81 07 22
Mail: f_betina[at]hotmail.com

 

Maria Friis
Tlf: 26 12 78 32
Mail: mnh[at]odense.dk

 

Pernille Holmskov
Mail: pernilleholmskov[at]gmail.com

 

Mikkel West-Nielsen

Tlf: 28 26 20 18
Mail: westmikkel[at]gmail.com

 

Thomas Aarup
Tlf: 23 34 73 12
Mail: thomas[at]kansascity.dk

  

Suppleanter:

Andreas Møller Bøttiger
Mail: andreas.boettiger[at]gmail.com

 

Jørgen Groth Andersen
Mail: info[at]grothklaver.dk

 

 

Har du spørgsmål om puljen, og hvordan den administreres, så skriv til: stoettetilmusik@odense.dk

Opdateret 22-08-2017

By- og Kulturforvaltningen