Spring til indhold

Derfor er vi partnere

Vores partnere i Røgfrit Odense er alle med til at gøre en stor forskel for visionen om et røgfrit Odense. Her kan du læse mere om, hvorfor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har valgt at indgå et partnerskab med os.

"Energi Fyn har indgået partnerskab med Røgfrit Odense for at have en sparringspartner i vores målsætning om at blive en røgfri arbejdsplads i 2020. At sikre både nuværende og kommende medarbejdere en røgfri arbejdsdag, fremme sundheden blandt medarbejderne, bidrage til rygestop og forebygge rygestart er et mål, vi ser frem til at gennemføre, men som vi også har brug for vejledning og støtte til. Dette har vi fundet i partnerskabet med Røgfrit Odense, og vi ser frem til samarbejdet."

 

Energi Fyn

 

 

"Rygning er den største udfordring for danskernes sundhed, og på OUH ser vi hver dag, hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte. Vi ved, at vi som hospital kan gøre en forskel som rollemodel, og derfor vil vi gerne gå forrest med en særlig rygestopindsats for både patienterne og vores egne medarbejdere. Her er kommunen en vigtig medspiller, og derfor er partnerskabet her et helt naturligt skridt for os."

 

- Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør for OUH

 

"Alumeco Gruppen har i mange år haft fokus på et sundt og godt arbejdsmiljø og har derfor arbejdet på at fremme en ikke-ryger kultur. Med baggrund heri har den formulerede tobakspolitik haft til formål at begrænse rygning mest muligt i løbet af arbejdsdagen, ligesom vi har haft et stående tilbud om rygestopkurser. Med partnerskabsaftalen med Røgfrit Odense ønsker vi at inspirere til at stoppe med at ryge samt generelt at bidrage aktivt til at fremme en røgfri arbejdsdag."

 

- Alumeco Group

 

”Det er en helt naturlig ting for os, at letbanen skal være røgfri. Det vil gælde for både vores personale og for vores fremtidige kunder, at letbanen skal være totalt røgfri. Det vil sige, at det bliver forbudt at ryge i vogne og på perroner samt på alle vores inden- og udendørs arealer og i alle vores bygninger. Foruden at sikre en røgfri letbane ligger det os som virksomhed på sinde at medvirke til Odense Kommunes vision om en røgfri by. Derfor har vi indgået partnerskab med Røgfrit Odense, som har rådgivet os under udarbejdelsen af vores rygepolitik, og som tilbyder rygestopkurser til vores rygende medarbejdere. Et partnerskab, hvis udbytte, jeg er meget tilfreds med”.

 

- Mogens Hagelskær, administrerende direktør i Odense Letbane P/S

 

 

"Elsesminde har valgt at indgå partnerskab med Røgfrit Odense, da Elsesminde gennem 4 år har arbejdet sig hen mod at blive røgfri. Som led i skolens sundhedspolitik, vil Elsesminde være med til at begrænse elevers og medarbejders rygning, idet rygning er sundhedsskadeligt. 

På det øvrige arbejdsmarked, uddannelse og samfund er det meget begrænset, hvor man må ryge, hvorfor Elsesminde også vil støtte op om, at eleverne bliver i stand til at indgå efter samfundets begrænsede rygeregler."

 

- Vibeke Nørby Mouridsen, forstander på Elsesminde Produktionshøjskole

 

 

 

"Fjernvarme Fyn har indgået partnerskabsaftale med ”Røgfrit Odense” for at støtte op om Odense Byråds vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. 
Vi forventer, at aftalen vil give inspiration til konkrete indsatser og tiltag, som kan være med til, på sigt, at skabe en røgfri arbejdsdag."

 

-  Jan Strømvig, direktør i Fjernvarme Fyn

 

 

 

 

”Den 1. juli 2014 indførte FynBus røgfri busterminal på Odense Banegård Center, men der ryges stadig fra tid til anden. Det er FynBus håb, at involveringen i Røgfrit Odense kan hjælpe os i arbejdet med at sikre en røgfri busterminal.”

 

- Carsten Hyldborg Jensen, direktør for FynBus

 

 

 

 

”Jeg er rigtig glad for at vi er blevet partnere i Røgfrit Odense, for med dette partnerskab stadfæster vi en røgfri retning, som FAB allerede har fulgt gennem mange år.”

 

- Erling Nielsen, bestyrelsesformand hos Fyns Almennyttige Boligselskab

 

 

 

 

”På FYNs HF-kursus støtter vi op om alle initiativer, der kan fremme vores kursisters sundhed og trivsel og påvirke deres opfattelse af hvad der er "det gode liv.”

- Asger Raahauge Rasmussen, forstander på FYNs HF-kursus

 

 

 

 

”Tobaksrygning er den faktor, som har størst indflydelse på hjerters sundhed. Derfor er vi partner i Røgfrit Odense 2030.”

 

Hjerteforeningen

 

 

 

 

”Med dette partnerskab vil vi gerne signalere at vi som virksomhed har fokus på sundhed og støtter de af vores medarbejdere der har et ønske om at stoppe med at ryge. Samt at vi som virksomhed støtter op om visionen om et røgfrit Odense.”

 

- Martin Murrekilde, HR Manager hos JNA Vinduer & Døre

 

 

 

 

"Vi er blevet partnere for elevernes skyld. Vi har 3 medarbejdere ud af 130, der ryger – men en del elever ryger. Kold, bæredygtighed, sundhed og jord til bord-tanken forpligter – derfor har vi også en sundhedslinje samt ernæring og motion på skoleskemaet. Vi har et holistisk syn på sundhed og trivsel, så røgfrihed er et naturligt element."

 

- Gitte Bargholt, direktør for Kold College

 

 

 

 

"Kræftens Bekæmpelse i Odense deler til fulde visionen om en røgfri fremtid. Hver dag begynder 40 danske børn og unge at ryge. Og næsten 14.000 dør hvert år på grund af rygning. Derfor bakker vi helhjertet op om, at vi trækker en streg i sandet og lader være med at give cigaretterne videre til næste generation. Og at vi i Odense går foran."

 

- Kræftens Bekæmpelse, lokalafdeling Odense

 

 

 

 

"Et partnerskab med Røgfrit Odense skal give os idéer til at videreudvikle vores gode fælles aftaler med elever og ansatte på Mulernes Legatskole."

 

- Torben Jakobsen, rektor på Mulernes Legatskole

 

 

 

 

”Vi har hængt vores partnerskabsaftale op – og allerede fået mange positive tilkendegivelser. Det er nemlig vigtigt at have en holdning. På Odense Filmværksted møder vi rigtig mange unge mennesker, og det er et godt signal at sende – at her arbejder vi røgfrit og kreativt!” 

 

- Mette Bihl, direktør for Odense Filmværksted

 

 

 

”I partnerskab med Røgfrit Odense, har vi besluttet at gøre Odense Friluftsbad et røgfrit område per 1. juni 2019.

Vi ønsker en universal rygepolitik, hvor Friluftsbadet er sidste skridt på vejen til at gøre alle vores anlæg røgfri zoner. Vi deler visionen om et Røgfrit Odense, og har både internt/eksternt fokus på at understøtte sunde forhold."

 

- Rune Bille, chef for Odense Idrætspark

 

 

 

 

"Vi er med i partnerskabet, fordi visionen om en røgfri ungdom er vigtig og ambitiøs – og noget vi må samarbejde om for vores elevers sundheds skyld."

 

- Lone Bjørndal Thomsen, rektor på Odense Katedralskole

 

 

 

 

"Odense Renovations deltager gerne i partnerskabet Røgfrit Odense, og med udgangspunkt i den platform, vil vi arbejde på at gøre Odense røgfrit. 

Vores overordnede vision må være, at vores røgfrie medarbejdere kører rundt i eldrevne skraldebiler for at holde Odense HELT ren.”

 

- Claus Hammerich, HR- og kommunikationschef hos Odense Renovation A/S

 

 

 

 

 

”Vi er som bekendt en familieattraktion, hvor mange af vores gæster er børn. Vi mener, vi har en forpligtelse til at have et røgfrit miljø. Omvendt er vi også klar over at 5-6 timer, som et almindeligt besøg i zoologisk have typisk varer, er lang tid at undvære røg – og derfor har vi i dag flere mindre rygezoner, hvor det er tilladt at ryge. Vi glæder os til at indgå i partnerskabet med Røgfrit Odense.”

 

- Jens Odgaard Olsson, direktør for Odense ZOO

 

 

 

 

”Vi gør rigtig meget for at passe på hinanden og hjælpe hinanden i vores firma så det er en helt naturlig del at tænke sundhed og så er jeg rigtigt og oprigtigt bekymret for alle vores unge medarbejderne.”

 

- Henrik Olsen, direktør i Peder Olsen & Søn A/S

 

 

 

 

"Vi er med i partnerskabet, fordi sundhed for os er et fælles ansvar."

 

- Mette Foldager, uddannelsesleder på Sct. Knuds Gymnasium

 

 

 

 

”Vi indgår partnerskab, fordi vi som virksomhed arbejder frem mod at have røgfri virksomhed fra 31/12-17, og vil derfor bakke op omkring det at skabe en røgfri by. Det er vigtigt, at arbejde det med sunde menneske, og dette kræver opbakning fra alle kanter.”

 

- Christa Steenholdt, produktionschef hos Semvac A/S

 

 

 

 

"Vi uddanner medarbejderne, der arbejder inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Det er arbejde, der ikke på nogen måde er foreneligt med rygning. Derfor er Social- og Sundhedsskolen Fyn med i Røgfrit Odense."

 

- Mogens Kragh Andersen, direktør på Social- og Sundhedsskolen FYN

 

 

 

 

"Syddansk Erhvervsskole har stor respekt for Odense Kommunes vision om et røgfrit Odense - og bakker op om et forbedret miljø for såvel elever, kursister og medarbejdere."

 

- Anne Gammelby Lybecker, vicedirektør på Syddansk Erhvervsskole

 

 

 

 

”Røgfri Odense, det begynder hos hver eneste af os, individer som skoler.”

 

- Bo Ravn, forstander på Tietgen

 

 

 

"Vi er meget begejstrede over at kunne indgå i et partnerskab med Odense Kommune, der skal være med til at sikre, at Odense bliver en røgfri by.
Partnerskabet er den logiske vej for os at gå efter at have taget beslutningen om at stoppe for salg af tobak på Tinderbox og vores øvrige store udendørsarrangementer. Så vi er glade for i samarbejde med Odense Kommune at kunne gå forrest og vise, at cigaretter ikke behøver være en del en god fest."

 

- John Fogde, talsmand for Tinderbox
 
 
 
 

 

”Vi indgår et partnerskab, fordi vi oplever, at der stadig er mange af vores studerende, der ryger. Sammen med Røgfrit Odense vil vi arbejde for at skabe røgfrie fællesskaber. Derudover er vi meget optagede af at få kommende lærere og pædagoger til at gå forrest, så børn og unge i fremtiden ikke tænder den første cigaret.”

 

- Erik Knudsen, rektor på University College Lillebælt

 

 

 

 

"Som en naturlig forlængelse af VandCenter Syd’s mangeårige arbejde med sikkerhed, sundhed, motion, kost, alkohol og trivsel har vi indgået partnerskabsaftale med ”Røgfrit Odense”. Per 1. januar 2020 er VandCenter Syd en helt røgfri arbejdsplads. Samtidig støttet vi op om Odense Byråds vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. Gennem partnerskabet med Røgfrit Odense får vi adgang til god rådgivning og vejledning til at kvitte tobakken helt.
Vi håber samtidig vi kan være med til at påvirke vores samarbejdspartnere til at støtte op om den røgfrie agenda."

 

- Mads Leth, direktør i VandCenter Syd

 

 

 

 

"Vi ønsker gerne et sundt og røgfrit arbejdsmiljø på virksomheden, da det i flere aspekter har positiv gevinst for såvel arbejdspladsen som den enkelte medarbejder på både kort og lang sigt. Da ønsket kom direkte fra en motiveret medarbejdergruppe, støttede vi som virksomhed naturligvis 100% op herom med et kursusforløb."

 

- Ann Laura Luunbjerg, direktør i Jensen Seeds

 

 

 

 

"Vi er glade for samarbejdet med Røgfrit Odense. Det er vigtigt for os, at de unge får god og saglig information uden løftede pegefingre, så vi kan arbejde frem mod en røg- og snusfri ungdom til glæde for både de unge og samfundet."
- Brian Linke, rektor på Tornbjerg Gymnasium