Spring til indhold

Bliv partner

Røgfrit Odense vil gerne indgå et partnerskab med dig - og din virksomhed, arbejdsplads, skole eller uddannelsesinstitution.

Vi kan kun gøre det sammen! Så hvis vi som by skal lykkes med at gøre Odense røgfri i 2030, så er det noget, vi skal gå sammen om. Og der er brug for rollemodeller, der vil gå forrest.

 

Derfor opfordrer Røgfrit Odense alle virksomheder, arbejdspladser, skoler, erhvervs- og ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, idrætsforeninger og mange flere om at bakke op om visionen og indgå i et partnerskab med Røgfrit Odense.

 

Partnerskabernes funktion er at skabe et bredt ejerskab for visionen samt at danne grundlag for konkrete samarbejder for at nå målet om en røgfri by i 2030.

 

Som partner i Røgfrit Odense tilkendegiver man at bidrage til:

 • At gå foran som rollemodel og være med til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.
 • At støtte dem, der ønsker at stoppe med at ryge.
 • At finde veje til alle, der ønsker at stoppe med at ryge, ved at sikre kendskab til mulighederne for gratis rygestoprådgivning.
 • At være med til at tage et socialt ansvar for, at rygning ikke er en del af det sociale samvær.
 • At hjælpe med at skabe røgfrie miljøer/rammer.

 

Gevinster ved at være partner i Røgfrit Odense:

 • I viser, at I er klar til at tage et socialt ansvar, og at I vægter sundheden.
 • I får synlighed omkring partnerskabet udadtil, og hermed bliver I et forbillede for andre.
 • I får råd og vejledning fra dygtige konsulenter ift. at skabe et røgfrit miljø.
 • I får gratis tilbud om rygestopforløb til alle hos jer, der ønsker at stoppe med at ryge.
 • I får gratis udvikling af materialer (foldere, plakater, mm.)
 • I får mulighed for at bruge Røgfrit Odenses grafiske materiale, som synliggør jeres sociale engagement.
 • I får jeres navn og logo på Røgfrit Odenses hjemmeside.

 

En engageret ledelse er nøglen til succes

Vi ved, at ledelsen spiller en afgørende rolle, når en virksomhed, uddannelsesinstitution eller anden organisation vælger at arbejde for at skabe røg- og tobaksfrie miljøer. Det skal som minimum være en ledelsesmæssig beslutning. De bedste resultater ser vi, når indsatser og tiltag sker i samarbejde mellem ledelse og elever, studerende eller medarbejdere.

 

Der er både hjælp og rådgivning at hente hos Røgfrit Odense, men det er jer, der skal ville det og gå forrest.

 

Man må gerne være ryger, da det som ikke-ryger er nemt at have høje ambitioner på rygeres vegne. 

 

Kontakt os, hvis I vil være partner