Spring til indhold

Vær med til at gøre Odense røgfrit

Indgå partnerskab med Røgfrit Odense

I 2017 ryger 16,3% af odenseanerne dagligt. Det tal ønsker vi at reducere, så det i 2030 kun er 2%. Og det er altså det, vi definerer som en røgfri by. 

For at kunne realisere visionen skal hele byen gå sammen. derfor ønsker Røgfrit Odense at indgå partnerskab med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kulturinstitutioner, arbejdspladser og foreninger i Odense. 

 

Partnerskaber skal være med til, at vi sammen skaber de gode rammer for, at ungdommen slipper for en farlig afhængighed og de skadelige følgevirkninger, den har. Partnerskaber skal ligeledes være med til at sikre, at vi hjælper odenseanerne med at holde op med at ryge. Det er nemlig et ønske hos de fleste rygere. 

Som partner kan din virksomhed være med til at styrke sundheden i Odense og samtidig være med til at støtte op om et langt liv og flere gode leveår for alle, der bor og/eller arbejder i Odense. 

 

Vi tror på, at vi kan indfri visionen om et røgfrit Odense i 2030 ved at skabe fællesskaber, hvor rygning ikke er en del af det sociale samvær. 


Bliv partner

Se nuværende partnere