Spring til indhold

Foreninger

Røgfrit Odense hjælper gerne foreninger med at udarbejde en tobakspolitik og indføre røgfrie udendørs fritidsarealer

Hvorfor?

Hver eneste dag begynder 40 unge under 18 år at ryge i Danmark. Selvom undersøgelser viser, at rygning er skadeligt for helbredet og medfører større risiko for kræft og tidlig død, er der stadig mange unge, der begynder at ryge. Potentialet for at gøre en forskel på rygeområdet blandt unge er derfor stort i foreningslivet, hvor mange børn og unge færdes.

 

Når rygning er synligt, bidrager det til opfattelsen af, at der er flere, der ryger, end hvad der er det reelle tilfælde. Ud fra forskning vides det, at synlig rygning er en af de medvirkende årsager til, at unge begynder at ryge. Indførelsen af røgfrie udendørs boldbanearealer og fritidsarealer vurderes at have en positiv indflydelse på forebyggelse af rygning blandt børn og unge, og dermed på opnåelse af visionen om et røgfrit Odense.

 

 

Hvad kan du gøre som forening?

Odense Kommune har i samarbejde med Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) og DBU Fyn besluttet at Odense Kommune skal have retningslinjer for rygning og brug af andet tobak på kommunens udendørs boldbanearealer og fritidsarealer.

Retningslinjerne indeholder følgende hovedpunkter:

 

  • Foreningerne udarbejder en ryge-/tobakspolitik. Det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og ledelse er bevidste om, hvorfor de vælger at indføre (nye) rygeregler. Erfaringer viser, at det gør det nemmere at acceptere forandringen, hvis begrundelsen er tydelig.
  • Der henstilles til, at der ikke ryges på boldbanearealer og fritidsarealer i Odense Kommune.
  • Det anbefales, at rygning udenfor klubhuset og haller begrænses og afgrænses, så der ikke ryges lige uden for dørene.
  • Foreninger kan modtage kampagnemateriale, der henviser til at der ikke anvendes tobak – disse kan deles på digitale medier og hænges op både udenfor og indenfor.
  • Det anbefales, at der ikke er salg af tobak i cafeteriaer eller kiosker, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteten (gælder både cigaretter og anden tobak (herunder e-cigaretter og snus).

 

 

Hvad kan Røgfrit Odense hjælpe jer med?

Vi har samlet en kort guide til hvordan man som forening kan udarbejde en tobakspolitik og følge retningslinjerne i praksis.

Guide til foreninger

Tobakspolitik til foreninger

  

Derudover tilbyder vi også gratis STOP-forløb til alle I jeres forening, der har et ønske om at blive fri for tobakken. Hvis der er enkelte personer der ønsker at deltage på et forløb, kan tilmelding ske her. Er der nok i foreningen (10-14 personer), der ønsker at deltage på et forløb, kan vi oprette et forløb ude i jeres forening. 

 

Røgfrit Odense har også mange andre indsatser, som du kan læse mere om her

Røgfrit Odenses indsatser - Pixibog

 

 

 

Kampagnemateriale til brug i foreningen

Med materialet henstilles der til, at der ikke ryges på boldbanearealer og fritidsarealer samt at rygning udenfor klubhuset og haller begrænses og afgrænses, så der ikke ryges lige uden for dørene.

Materialet kan hentes her I forskellige formater og størrelse. Har I ikke mulighed for selv at trykke/printe det ønskede materiale skal I skrive til rygestop@odense.dk

 

Hent kampagnemateriale

Har I spørgsmål til kampagnematerialer, ønsker I at bestille fysiske materialer eller har I problemer med at dele det på jeres website eller sociale medier er I velkommen til at kontakte os på rygestop@odense.dk

Har I en god ide til kampagnemateriale der kunne fungere godt i jeres forening – så skriv til os på rygestop@odense.dk

 

Ønsker du mere information om tobak?

   

snusfornuft.dk - info omkring snus og afhængighed 

opirøg.dk - undervisningsmateriale til om tobak og rygning

Statens Institut for Folkesundhed - rapporter om rygning og tobak i Danmark