Spring til indhold

Om Røgfrit Odense

Visionen er, at Odense er røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025.

I Røgfrit Odense vægtes relationen til borgeren højt. En relation, der bygger på empati og anerkendelse. Vi arbejder ud fra en opdateret, evidensbaseret viden og bestræber os på at nå bredt ud med vores tilbud og favne alle borgere.

 

Odense Byråd har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025, hvilket betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025.

 

Vi ved, at mange rygere er begyndt at ryge i ungdomsårene. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig, og jo sværere er det at stoppe igen. Derfor er børn og unge i Odense en vigtig målgruppe for at indfri visionen. 

 

I 2030 skal Odense være en røgfri by. Vi har en målsætning om at de 17 % daglige rygere i 2017 reduceres til 2 % daglige rygere i 2030.

 

Røgfrit Odense

Røgfrit Odense er sat i verden for at være med til at realisere, at Odense bliver røgfri i 2030. Vi arbejder med at forebygge rygning blandt børn og unge og hjælper odenseanerne med at holde op med at ryge.

 

Gennem partnerskaber med byens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, aktører i sundhedsvæsenet, detailhandlen og foreninger søger vi i fællesskab at indfri visionen. Forudsætningen for at opnå en røgfri by er, at der er hjælp at hente for dem, som ønsker at stoppe med at ryge, og at der gode rammer, som gør, at børn og unge ikke begynder at ryge. 

I Røgfrit Odense forstås rygning som brugen af cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe, pibe, cigarer og cerutter.

 

Du kan læse mere om vores mange indsatser i denne pixibog

Frontcover Pixibog Røgfrit Odense

 

Fakta om tobak

Kontakt os