Spring til indhold

Endelig røgfri

Det skal ikke undervurderes, hvor svært det kan være at blive røgfri. Der er mange måder at blive det på - nogle mere succesfulde end andre, men én af de måder, der virker for mange i Odense, er tilbuddet om rygestop i grupper.

Tidligere deltagere på et af vores rygestopforløb. Fra venstre: Ulla, Lone, Lone og Nanni.

Røgfrit Odense har efterhånden haft over 600 rygere igennem et STOP-forløb siden januar 2018. Hele 85% af deltagerne er røgfrie ved forløbets afslutning. Deltagerne er i alle aldre og med forskellige baggrunde, men dét, de er fælles om, er, at de alle ønsker at blive røgfrie.   

 

Lone, Ulla, Nanni og Lone er blandt de deltagere, som har haft succes med at blive røgfrie efter et forløb.

De er alle enige om, at en af de ting, der har gjort forløbet til en succes, er, at det foregår i grupper. Gruppen er med til at fastholde deltagernes rygestop, idet deltagerne oplever nogle af de samme problemer og udfordringer, og derfor kan hjælpe og støtte hinanden.

 

”Det har været nemmere, fordi man har været en del af den her gruppe, der er med til at holde én fast, og man hører, hvad andre gør, når det har været svært. Det er svært at gøre alene, fordi man så er alene om at holde stopdatoen, men i gruppen holder man hinanden op på stoppet,” fortæller Lone. Hvortil Ulla knytter, at ”optimismen kommer gennem gruppen”.

 

Fællesskabet er en stor del af den succes, deltagerne oplever på forløbene.

De bakker hinanden op i deres rygestop og kan samtidig dele deres frustrationer, og hvordan de har løst dem. ”Det hjælper så meget, at man finder ud af, at det ikke kun er mig, der sidder med den her følelse af, at jeg savner den cigaret, men at de andre ved bordet har samme følelse eller konflikt med sig selv,” fortæller Nanni.

 

Gruppeforløbet består af seks mødegange à to timer, hvor vores rådgivere giver redskaberne til at fremme motivationen og klare de udfordringer, der er ved et rygestop. ”Den her vekselvirkning mellem faktuelle ting, teori, viden og så hvordan man kan omsætte det i løbet af ugen, er rigtig god. Alt det man gik og spekulerede på, det fik man ligesom svar på og kunne samtidigt vende i gruppen,” fortæller Ulla.

 

På forløbet bliver man som deltager også bevidst om, hvornår det er man ryger, og hvorfor man ryger, så man sammen med rådgiverne kan lægge nogle strategier, når trangen melder sig. ”Man finder jo ud af, hvad det er, man falder i ved - om det er ”den sociale smøg”, ”pause-smøgen”, ”ego-smøgen”, ”velvære-smøgen” eller en helt anden. Forløbet har gjort mig bevidst, om hvilken smøg, der er den hårdeste for mig at undvære, så jeg bedre kan håndtere de situationer,” fortæller Nanni.

 

”Rollen som rådgiver handler egentlig ikke så meget om at give gode råd, men langt mere om at fremme og fastholde deltagernes egen motivation for at blive røgfrie. Det er så vigtigt, de får øje på alle de gode ting, der er forbundet med at stoppe med at ryge, så de får rettet blikket frem mod gevinsterne i stedet for at opleve rygestoppet som et ubærligt tab. Det er nemlig langt lettere at motivere sig selv til forandring, hvis man kan se rygestoppet som en gave frem for en straf. Selvfølgelig er det ikke altid lige let, dét med at holde sig fra rygningen, og for nogle deltagere er vejen frem til rygestoppet mere udfordrende end for andre, men så er det godt at vide, at har man en enkelt svipser, kan man stadig sagtens nå i mål som røgfri, fortæller Berit, der er tobaksrådgiver i Røgfrit Odense.

 


Det kan kræve lidt betænkningstid, inden man beslutter sig for at blive røgfri. Anja og Nanna fik et gavekort til et rygestop af deres datter og søster. De skulle begge lige tænke lidt over det, inden de besluttede sig for at deltage på et af vores forløb, men de har ikke fortrudt det siden. I videoen kan du høre, hvad de har fået ud af forløbet, og hvad man blandt andet får hjælp til.

 

 

Røgfrit Odense opretter hele tiden nye hold på forskellige tidspunkter af dagen og forskellige steder i Odense. Har du motivationen til at kvitte tobakken, kan du melde dig på et forløb lige her: rsiden.dk/rygestopkurser-2013/odense.