Spring til indhold

Høringssvar

Her kan du læse høringssvar.

Høringssvar

Rådet har i oktober 2018 udarbejdet et høringssvar vedr. Kvalitetsstandard Krisecenter Odense

Se høringssvaret her.

Høringssvar

Rådet har i juni 2018 udarbejdet et høringssvar vedr. Det rummelige arbejdsmarked.

Se høringssvaret her.

 

Høringssvar

Rådet har i juni 2018 udarbejdet et høringssvar vedr. Det rummelige arbejdsmarked.

Se høringssvaret her.

 

Høringssvar

Rådet har i august 2017 udarbejdet et høringssvar vedr. Odense Kommunes Boligstrategi.

Se høringssvaret her.

 

Høringssvar

Rådet har i marts 2017 udarbejdet et høringssvar vedr. Odense Kommunes politik for socialt udsatte borgere.

Se høringssvaret her.


Høringssvar
Rådet har i januar 2017 udarbejdet et høringssvar vedr. kvalitetsstandard for Krisecenter Odense.

Se høringssvaret her.


Høringssvar
Rådet har i januar 2017 udarbejdet et høringssvar vedr. kvalitetsstandard for sociale stofmisbrugsbehandling.
Se høringssvaret her

Høringssvar

Rådet har i juni 2015 udarbejdet et høringssvar om fremtidig bolig- og støtteindsats for sårbare unge.
Se høringssvaret her.

Høringssvar
Rådet har i januar 2015 udarbejdet et høringssvar vedr. kvalitetsstandard for Krisecenter Odense.
Se høringssvaret her

Høringssvar
Rådet har i september 2014 udarbejdet et høringssvar vedr. regulering af rådighedsbeløb på §§ 107 og 108 botilbud
Se høringssvaret her.

Høringssvar 
Rådet har udarbejdet et høringssvar om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug.
Se høringssvaret her.

Frikommuneforsøg
Rådet har udarbejdet et høringssvar til frikommuneforsøget for Odense Kommune i forbindelse med tredje ansøgningsrunde.
Se høringssvaret her.

Odense Kommunes værestedsstrategi

Rådet har udarbejdet et høringssvar til Odense Kommunes strategi for væresteder.
Se høringssvaret her.


Børn- og Ungepolitikken
Rådet har udarbejdet et høringssvar vedrørende Odense Kommunes Børn- og Ungepolitik.
Se høringssvaret her.

Frikommuneforsøg
Rådet har udarbejdet et høringssvar til frikommuneforsøget for Odense Kommune.
Se høringssvaret her.

Odense Kommunes strategi for det frivillige sociale arbejde
Rådet har udarbejdet et høringssvar til Odense Kommunes strategi for det frivillige sociale arbejde.
Se høringssvaret her.

Handle- og prioriteringskataloget for Socialcentret
Rådet har udarbejdet et høringssvar til Handle- og prioriteringskataloget for Socialcentret.
Se høringssvaret her.

Fattigdomsundersøgelsen
Rådet for Socialt Udsatte i Odense er blevet bedt om at give et høringssvar til den fattigdomsundersøgelse, som Odense kommune har fået udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet.
Rådets høringssvar finder du her.