Spring til indhold

Hjælp til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet

Indsatsen består af psykologhjælp til ofre, vidner og pårørende til personer, som på den eller anden måde er i berøring med bandemiljøet. i forbindelse med banderelateret kriminalitet. Hjælpen er gratis og anonym og kan bestå af samtaler, rådgivning eller vejvisning til andre tilbud. For at høre, om du kan få hjælp af psykologerne i Bandeindsatsen, kan du ringe til os i telefontiden.

Hvem kan få hjælp i Bandeindsatsen?

Børn, unge og voksne kan få hjælp i Bandeindsatsen, som:

  • Offer, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold, trusler eller afpresning i forbindelse med bandekriminalitet og bandemiljø
  • Vidne til fysisk og/eller psykisk vold, trusler eller afpresning i forbindelse med bandekriminalitet. Ydermere kan det at skulle vidne i en retssag være belastende, og her kan der også være brug for hjælp
  • Pårørende til en person, som er involveret i bandekriminalitet eller bandemiljø

For fagpersoner

Vi tilbyder også sparring og rådgivning til fagpersoner i Odense kommune, som arbejder inden for feltet med personer, der er i berøring med bandemiljøet. Sidder du med en borger, der falder inden for vores målgruppe, kan du kontakte psykolog Thomas Stensgaard Skare på tlf.: 21 77 67 84 eller psykolog Maria Baatz Olsen på tlf.: 20 58 80 89. 

 

Om tilbuddet og bandekriminalitet i Odense Kommune

Aktiv deltagelse i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet er en kommunal opgave, som Odense Kommune har styrket og fortsat styrker indsatsen overfor. En række tiltag skal forebygge, at børn og unge tiltrækkes af bandemiljøet, samtidig med at der ydes en målrettet hjælp til ofre, vidner og udsatte, som er presset af bandemiljøet.
 
Siden 1. november 2018 har Psykologteamet tilbudt gratis anonym psykologhjælp til borgere i Odense kommune, der er involveret i disse problemstillinger. Formålet med indsatsen er at yde hjælp og støtte til pårørende, vidner og ofre for bandekriminalitet, forebygge og bekæmpe psykiske følgevirkninger og stoppe fødekæden til bandekriminalitet.

 

Tilbuddet udbydes af Psykologteamet og skal køre som et projekt frem til udgangen af 2022. For mere overordnet information om projektet henvises til leder af Psykologteamet, Kim Juul Larsen, tlf. 20 13 60 73.

 
Psykologteamet
  • Ørbækvej 100, Indgang A
  • 5220 Odense SØ
  • Telefon: 29 79 22 42
Link til forside