Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til Psykologteamet.

Hvem kan få hjælp i Psykologteamet?

Vi tilbyder hjælp til unge mellem 13 og 30 år, der er er i psykisk mistrivsel og bosat i Odense Kommune. 

Vi tilbyder dig ikke et forløb, hvis din problematik kan varetages af fx et frivilligt tilbud, i psykiatrien eller hvis din problematik kan udløse en henvisning fra egen læge til privatpraktiserende psykolog. Læs mere om henvisningskriterierne til privatpraktiserende psykolog her. Det er ikke muligt at bruge en henvisning fra egen læge hos os. 

 

Eksempler på psykologiske problemstillinger der kan være omfattet af Psykologteamets tilbud:

 • Tristhed
 • Ængstelighed
 • Selvmordstanker
 • Søvnproblemer
 • Social mistrivsel
 • Forældre/familieproblematikker
 • Skole- og arbejdsrelaterede problemer, fx stress
 • Sorg og tabsoplevelser
 • Identitetsproblemer
 • Lavt selvværd 

Du kan læse mere om de forskellige behandlingstilbud her

 

Jeg har en lægehenvisning til privat praktiserende psykolog - hvor skal jeg bruge den?

Hvis du har en henvisning til en privat praktiserende psykolog, skal du bruge denne. Du kan finde en oversigt over privatpraktiserende psykologer på denne hjemmeside. Vores målgruppe er unge mellem 13-30 år, som ikke har mulighed for hjælp andre steder. Vi kan derfor ikke tilbyde dig et forløb, hvis du har en henvisning.

 

Hvad sker der, når jeg ringer ind?

Når du kontakter Psykologteamet, vil en medarbejder bede dig om at beskrive de problemer, du oplever. Hvis din problemstilling umiddelbart passer ind i vores tilbud, vil vi tilbyde dig en tid til en forsamtale. Her vil du tale med en psykolog eller en familie- og ungebehandler. Hvis medarbejderen er i tvivl, om vi ville kunne hjælpe dig, kan vi også kalde dig ind til en forsamtale. Hvis vi ikke mener, vi kan hjælpe, vil vi vejvise dig til et tilbud, der er bedre egnet til dig.

 

Hvor lang ventetid har I?

Vi forsøger at have så kort en ventetid som muligt. Derfor bestræber vi os på at have en ventetid på max 4 uger, men der kan forekomme perioder med længere ventetid. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan møde op til min samtale? 

Når du starter i et forløb hos os, skal du være opmærksom på følgende afbudsregler:

 • Du skal melde afbud direkte til din behandler. Læg gerne en besked på din behandlers telefonsvarer eller send en SMS
 • Meld afbud i så god tid som muligt. Afbud med mindre end 24 timer til samtalen betragtes som en udeblivelse. Ved mere end én udeblivelse kan din behandler afsluttet forløbet.
 • I weekender / ferie kan du lægge en besked på din behandlers telefonsvarer om afbud eller sende en sms.

Når du melder afbud i god tid, betyder det at din tid til samtale kan komme en anden ung til gode.

 

Kan jeg henvende mig som forældre og/eller pårørende?

Forældre og pårørende er velkomne til at ringe til Psykologteamet for at få en vurdering af, om deres unge er i målgruppen til tilbuddet. I forbindelse med sådan en sådan henvendelse vil vi oftest (afhængigt af den unges alder) efterspørge at tale med den unge i telefonen. Man er som forældre og pårørende også velkommen til at deltage i den første samtale sammen med den unge, hvis den unge ønsker det, og der også er indgået en aftale med den pågældende psykolog om dette. Det er afgørende for et forløb, at den unge selv er motiveret for at tale med en professionel. Da tilbuddet er anonymt, er der ingen mulighed for at give en tilbagemelding omkring forløbet til forældre eller pårørende, medmindre den unge selv indvilliger i dette.

 

Kan man henvende sig som samarbejdspartner?

Samarbejdspartnere er velkomne til at ringe til psykologteamet for at få en vurdering af, om den unge, de arbejder med, er i målgruppen til tilbuddet. Man er som samarbejdspartner også velkommen til at deltage i en første visiterende samtale sammen med den unge, hvis den unge ønsker det. Det er dog en afgørende forudsætning, at den unge er motiveret for at tale med en psykolog, og en henvendelse fra en samarbejdspartner vil som oftest føre med sig, at vi vil opfordre den unge til selv at ringe til os. Da tilbuddet er anonymt, er der ingen mulighed for at give en tilbagemelding omkring forløbet til samarbejdspartnere, medmindre den unge selv indvilliger i dette. Er det afgørende vigtigt, at der skabes et samarbejdende netværk for at hjælpe den unge videre, skal man benytte sig af et andet tilbud, som er målrettet denne form for netværksarbejde. 

 

Kan man som samarbejdspartner henvise til Psykologteamet?

Der kan ikke laves en formel henvisning, men der kan opfordres til at tage kontakt til Psykologteamet.

 

Hvad betyder det, at tilbuddet er anonymt?

Det betyder, at vi ikke opretter en journal på dig. Dvs, at vi ikke gemmer oplysninger om dig eller deler dem med andre. Vi har brug for dit navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi må ændre vores aftale.

Hvis du er mellem 13 og 15 år, kan du ikke modtage samtaler uden dine forældres samtykke. Det betyder, at de skal vide, at du kommer til samtalerne. Vi vil derfor bede om et skriftligt samtykke fra dine forældre.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har et akut problem?

Hvis du har et akut psykisk problem, eller forværres din tilstand i en sådan grad, at du har brug for hjælp her og nu, har du følgende muligheder:

 • Egen læge på hverdage
 • Lægevagten på telefon 70 11 07 07 (uden for egen læges åbningstid)
 • Akutmodtagelsen i psykiatrien
 • Akutmodtagelsen har døgnåbent, og du kan henvende dig uden henvisning fra din læge. Det kan være en god idé at ringe, inden du møder op på telefon 99 44 91 40. Adressen er J.B. Winsløws Vej 22B (indgang 224), 5000 Odense C.

   

   

   
Psykologteamet
 • Ørbækvej 100, Indgang A
 • 5220 Odense SØ
 • Telefon: 29 79 22 42
Link til forside