Nyhed

Reduktion af skovbyggelinje ved Rugårdsvej 115 11-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 10. januar 2017 reduceret skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, inden for afgrænsningen af lokalplan nr 8-779 Rugårdsvej 115. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 12. oktober 2016.

Oversigtskort

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 10. januar 2017 reduceret skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, inden for afgrænsningen af lokalplan nr 8-779 Rugårdsvej 115. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 12. oktober 2016.

 

Reduktionen begrundes med, at reduktionen ikke er i strid med de landskabelige interesser og der er tale om en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling.

 

Afgørelse er endelig og kan ikke påklages. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 

Odense Kommune

Byudvikling, Byplan

Opdateret 12-01-2017