Valgtilforordnede

Ved kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 er der brug for hjælp fra valgtilforordnede. 

Brug din stemme
De politiske partier udpeger hovedparten af de tilforordnede, men derudover har byrådet besluttet, at 150 borgere også har mulighed for at melde sig som valgtilforordnet. 
 
Derudover mangler vi ofte valgtilforordnede, pga. sygdom, afbud eller andet, og når det sker, er der brug for frivillige, som vil springe til og hjælpe demokratiet på vej - måske med meget kort varsel.
 
Praktiske informationer
Opgaven går ud på at hjælpe til på et af de 30 afstemningssteder. Mødetidspunktet er kl. 7.00.  Afstemningen foregår fra kl. 8.00 – kl. 20.00, og derefter skal der ske optælling af stemmesedlerne. 
Sluttidspunktet kan variere efter afstemningsstedets størrelse, men vi forventer, at de fleste valgsteder er færdig mellem kl. 22.00 – 23.30.
  • Du vil få et honorar på 1.660 kr., som opgives til SKAT som B-indkomst og indsættes på din nem-konto, umiddelbart efter valget.
  • Kommunen sørger for fuld forplejning hele dagen.
  • Du kan kun tilmelde dig, hvis du har valgret - altså må stemme til kommunal- og regionalvalget og har bopæl i Odense Kommune. 
Tilmelding
Hvis du ønsker at tilmelde dig som valgtilforordnet, skal du tilmelde dig via denne digitale blanket.

 

Husk at brevstemme!
Ønsker du at tilmelde dig som valgtilforordnet, er du nødt til at brevstemme senest fredag den 17. november 2017, idet du ikke kan forvente at kunne forlade valgstedet i løbet af dagen for at køre hen og stemme dér, hvor du plejer.
 
 
 

Opdateret 26-09-2017

Borgmesterforvaltningen