Spring til indhold

Valgtilforordnede til kommunal- og regionalvalget

Vi har nu alle de valgtilforordnede, vi skal bruge til Kommunalvalget 16. november 2021. Vi takker for den store interesse.   

Ventelisten er nu lukket

Der har været en overvældende interesse for at tilmelde sig som valgtilfordnet ved kommunal- og regionalvalget. Vi har derfor nu de valgtilforordnede, vi skal bruge. 

Folk, på venteliste kan stadig blive kontaktet kort op til valgdagen.
Vi åbner ventelisten igen, hvis det bliver nødvendigt, så følg med her på siden.

Valgtilforordnet

Ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 er der brug for hjælp fra valgtilforordnede.

De politiske partier udpeger hovedparten, men derudover har byrådet besluttet, at borgere også har mulighed for at melde sig som valgtilforordnet.

 

Praktiske informationer

Du vil i løbet af valgdagen blandt andet skulle hjælpe til med følgende opgaver:

  • Anvise vælgerne til valgborde og stemmerum.
  • Sidde ved valgbordet og registrere vælgere og udlevere stemmesedler.
  • Sikre, at vælgeren lægger stemmesedlerne i de rette stemmekasser.
  • Sortering og optælling af stemmesedler.

Mødetidspunktet er kl. 07.00.

Afstemningen foregår fra kl. 08.00 - kl. 20.00, hvorefter der skal ske optælling af stemmesedlerne.

Sluttidspunktet kan variere efter valgstedets størrelse, men vi forventer, at de fleste valgsteder er optalt mellem kl. 23.00 - 24.00.

 

Vær opmærksom på:

  • Du vil få et honorar på 1.740 kr., som opgives til SKAT som B-indkomst og indsættes på din NemKonto, ca. en uge efter valget.
  • Kommunen sørger for forplejning hele dagen.
  • Du kan kun tilmelde dig, hvis du har valgret - altså må stemme til kommunal- og regionalvalget og har bopæl i Odense Kommune.

 

Husk at brevstemme!

Ønsker du at tilmelde dig som valgtilforordnet, er du nødt til at brevstemme senest fredag den 12. november 2021, idet du ikke kan forvente at kunne forlade valgstedet i løbet af dagen for at stemme dér, hvor du plejer.

 

Du kan på kommunens hjemmeside læse mere om hvor og hvornår du kan brevstemme.

Borgmesterforvaltningen