Spring til indhold

Valgplakater

Valgplakater må gerne hænge i lysmasterne, når der afholdes valg. Der er dog helt faste regler for, hvornår de må hænges op og hvordan. Læs mere herunder. 

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der er regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje.

 

Hvornår må valgplakater komme op at hænge?

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

Hvor må plakaterne hænge?

På kommune- og statsveje må der kun hænges valgplakater op på følgende:

 • Lysmaster
 • Hegn
 • Vejtræer
 • Elmaster
 • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.
  (A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)

På private fællesveje i byer eller bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på lys- eller elmaster.

 

Sådan skal valgplakaten hænges op

Valgplakaten skal være hængt op:

 • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
 • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden
 • Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

 

Hvis plakaterne hænger ulovligt

Plakater, der hænger ulovligt, kan vejmyndigheden påbyde nedtaget inden for 24 timer. Der er også regler for, hvornår de kan fjernes akut.


Læs regler og uddybende vejledninger på Vejdirektoratets hjemmeside

Vejdirektoratet har samlet alle regler og vejledninger til valgplakater på deres hjemmeside.

Du kan også se Valgplakater på vejarealer - Vejledning om opsætning af valgplakater (udgave september 2021)

Borgmesterforvaltningen