Spring til indhold

Tilladelse til indsamling

Organisationer kan ansøge om tilladelse til at indsamle til humanitære/velgørende formål på Odense Kommunes valgsteder på valgdagen den 16. november 2021.

Retningslinjer for ansøgning om indsamling til humanitære/velgørende formål

  • Ansøgning om indsamling skal være indgivet kl. 12 senest 10 dage før valgdagen.
  • Indsamlingen skal have et humanitært og/eller velgørende formål.
  • Indsamlingen skal foregå udenfor selve valglokalet og må således ikke forstyrre valghandlingen.
  • Der kan ikke optræde flere konkurrerende indsamlinger på et valgsted.
  • Indsamlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven.
  • Den ansøgende forening eller organisation må ikke være aktiv deltager i en valgrelateret kampagne eller valgrelateret offentlig debat op til valget.

 

Ansøgning skal indsendes til loha@odense.dk.

Borgmesterforvaltningen