Spring til indhold

Hvem kan stemme?

Læs her, hvem der kan stemme til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021

Valgret (hvem har ret til at stemme)

Følgende har ret til at stemme til valget til Odense Byråd:

 • Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Odense Kommune, og som herudover enten
 • har dansk indfødsret,
 • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
 • er statsborger i Island eller Norge,
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen, eller
 • britiske statsborgere, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Valgret til Odense Byråd har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, og som herudover enten:

 • er registreret i Udenrigsministeriets protokol og har anmodet om at blive optaget på valglisten, eller
 • lovligt har bopæl i Danmark uden at være registreret i CPR eller Udenrigsministeriets protokol og har anmodet om at blive optaget på valglisten.

Nærmere information om optagelse på valglisten i Odense Kommune samt frister herfor vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside her.

Bemærk, at valgretten er udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Bemærk også, at valgretten er afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

 

Herboende EU-diplomater m.fl., der er registreret i Udenrigsministeriets protokol kan stemme til kommunal- og regionalvalget

Herboende EU-diplomater m.fl., der er registreret i Udenrigsministeriets protokol skal ansøge om at komme på valglisten i den kommune, hvor man har sin private bolig (adresse).
Hvis du bliver optaget på valglisten til kommunale og regionale valg, kan du både stemme og stille op til valget.
For at blive optaget på valglisten til det førstkommende kommunale og regionale valg den 16. november 2021 skal du udfylde et særligt ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indgives senest fredag den 1. oktober 2021. Fristen er dog mandag den 1. november 2021 kl. 12 for visse ansøgere. Læs nærmere herom i vejledningen til ansøgningsskemaet.

I Odense Kommune kan ansøgningen indleveres i Borgerservice, Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 1 sal., 5000 Odense C.

Skemaet kan også sendes via Digital Post
Du kan læse mere på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside her.

 

Herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat, kan stemme til kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger

EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har valgret til kommunale og regionale valg. Har du lovligt bopæl i Danmark, men er du endnu ikke bopælsregistreret i CPR, kan du alligevel anses for at have fast bopæl i Danmark. Det kan være tilfældet, hvis du afventer at modtage et registreringsbevis for ophold i Danmark fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 

Hvis du bliver optaget på valglisten til kommunale og regionale valg, kan du både stemme og stille op til valget.

For at blive optaget på valglisten til det førstkommende kommunale og regionale valg den 16. november 2021 skal du udfylde et særligt ansøgningsskema og vedlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet.

 

Du kan læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge mv. i vejledningen til ansøgningsskemaet. Hvis du bliver bopælsregistreret i CPR senest 7 dage før afstemningsdagen, kommer du automatisk på valglisten og behøver ikke søge om det.

 

Du kan læse mere på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside her.

Borgmesterforvaltningen