Spring til indhold

Velfærdsmøder for alle borgere

Odense Kommune har hen over efteråret 2019 afholdt fem store borgermøder om fremtidens velfærd.

Odense Kommune har hen over efteråret 2019 afholdt fem store borgermøder om fremtidens velfærd.

De fem velfærdsmøder har nu alle været afholdt. Der er samlet op på alle de spørgsmål, forslag og ideer,
der er kommet. Denne opsamling er videregivet til det politiske niveau, og et flertal i Odense Byråd har medtaget flere af forslagene i budgettet for 2020. Læs rapporten Borgerinddragelse i velfærdsudvikling 2019

 

Læs mere i nedenstående pressemeddelelser.

 

19.08.2019: Stort engagement til første velfærdsmøde

22.08.2019: Letbanen bliver ivrigt diskuteret på velfærdsmøder

03.09.2019: Ældre, børn og frivillighed satte dagsorden på velfærdsmøder

05.09.2019: Sidste velfærdsmøde: Byens velfærdssamtale er kun lige begyndt

11.10.2019: Borgerne har sat tydeligt aftryk på næste års budget
  

Vi lytter og tager ansvar

Det er i sidste ende et politisk ansvar at træffe beslutninger om indretningen af velfærden. Vi er på tværs af partier og holdninger enige om, at kvaliteten af vores beslutninger højnes, hvis de formes af ideer og forslag fra borgerne.

Ingen er bedre til at pege på, hvad borgerne i Odense oplever som vigtigt for den nære omsorg og pleje end dig – og resten af Odenses borgere.
 
Tak til alle jer, der har deltaget i velfærdsmøderne og den samlede velfærdsdebat.
 
Med venlig hilsen
Odense Byråd
 

Borgmesterforvaltningen