Spring til indhold

Velfærd under pres

Velfærden er under pres. Vi bliver flere ældre, og samtidig fødes flere børn. Men det sætter samtidig den kommunale økonomi under pres. Læs her om udfordringer og løsninger. 

Velfærden er under pres i Odense og resten af Danmark på grund af befolkningsudviklingen. Der bliver flere ældre, og samtidig fødes der flere børn.

Den kommunale økonomi bliver derfor sat under pres, hvis vi skal  bevare velfærden, som den ser ud i dag.

Odense Kommune har derfor sat en række initiativer i gang for at imødegå den store udfordring. 

  • Task Force Velfærd er en ekspertgruppe nedsat af Økonomiudvalget, der skal pege på udfordringer og løsninger. 
  • Et borgerråd på 99 personer har været nedsat for at kvalificere eksperternes bud
  • Velfærdsmøder er blevet holdt for at få en åben og offentlig debat om udfordringer og løsninger.
  • En ny strategi for byens udvikling, Bystrategi 2019, er netop besluttet af byrådet. Bystrategien beskriver byens vision for velfærden for forskellige befolkningsgrupper, herunder små børn, børn i folkeskolen, voksne - både inde eller ude af arbejdsmarkedet - samt ældre. 

 

Borgmesterforvaltningen