Spring til indhold

Om Task Force Velfærd

Læs her om sammensætningen af eksperter i Task Force Velfærd.

Økonomiudvalget har nedsat en task force, Task Force Velfærd, der giver Odense Kommune anbefalinger til, hvordan kommunen imødegår de demografiske udfordringer, der sætter velfærden under pres.

 

Læs pressemeddelelsen om sammensætningen af Task Force Velfærd her

 

Formandsskab

Nina Groes Nina Groes, direktør i Divérs, fhv. direktør, Kvinfo.
Jørgen Søndergaard Jørgen Søndergaard, Senior Research Fellow Emeritus, VIVE - The Danish Centre for Applied Social Research. Tidligere medlem af Velfærdskommissionen og Strukturkommissionen. Tidligere direktør for SFI.


Medlemmer

Knud Aarup Knud Aarup, formand for Bedre Psykiatri, formand for Røde Kors i Aarhus, formand for Socialpolitisk Forening, formand for Røde Kors i Aarhus og fhv. direktør i Socialstyrelsen.  
Pia Gjellerup, centerleder på Center for Offentlig Innovation (COI), centerleder på Center for Offentlig Innovation (COI), tidligere finansminister, justitsminister og er-hvervsminister. Tidl. Chef i Djøf.
Michael bech  Mickael Bech, professor i sundhedsledelse ved Aarhus Universitet, tidligere direktør i VIVE, tidligere institutleder og professor på SDU.
Kurt Houlberg  Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi, VIVE

 

 

Borgmesterforvaltningen