Spring til indhold

Borgerrådets opgave

Borgerrådet er sat i verden for at diskutere og kvalificere Task Force Velfærds anbefalinger.

Borgerrådet holder i alt tre møder, hvor de skal tage stilling til de seks udfordringer, som Task Force Velfærd har beskrevet. 

 

Første møde

På første møde introduceres borgerrådet til de seks udfordringer, som er sat frem af Task Force Velfærd. Derefter skal borgerrådet beslutte, hvilke tre udfordringer der i særlig grad kræver en uddybning på andet møde.

 

Andet møde

På det andet møde i borgerrådet vendes udfordringerne med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der kom på første møde. Andet møde ender med, at rådet rangordner udfordringerne.

 

Tredje møde

På det tredje og sidste møde skal borgerrådet drøfte Task Forcens anbefalinger.

Herfra skal borgerrådet komme med forslag til det videre politiske arbejde med anbefalingerne. Som afslutning invitereres borgmesteren, rådmænd og en repræsentant fra alle partier i Byrådet til en debat om borgerrådets rangordning af udfordringerne samt dets forslag til arbejdet med anbefalingerne.

 

Borgmesterforvaltningen