Spring til indhold

Kommentarer til Ubberud-aftalen

Fra den 2. til 21. februar kunne borgere fra Ubberud Skoledistrikt komme med ideer og kommentarer til Ubberud-aftalen her på siden.

 

Kommentarperioden er afsluttet

I perioden mellem den 2. februar og 21. februar 2021 har siden her været åben for idéer og kommentarer fra borgere til Ubberud-aftalen. Tak til alle jer, der er kommet med kommentarer! Jeres inputs bliver samlet og indgår i det videre arbejde.

 

Læs kommentarerne nedenfor

 
Vis alle kommentarer

9 kommentarer er givet

21-02-2021 12:48 af Steffen
Jeg støtter også en udvikling af cykelsikkerhed på ravnebjerggyden. Og en udvikling af cykelbaserede aktiviteter i tilknytning til skolen. Det kunne være i form af en kuperet cykelbane. En sådan er sjov og udvikler børns evne på cyklen, som er så vigtig når nu vi bor i Danmarks cykelby. Et pumptrack kan også være en god mulighed for at styrke børnenes cykel evner (ref. https://www.dyhrecycling.dk/ ). Det kan også bruges med løbehjul, rulleskøjter eller skateboard. Jo mere sikker børnene bliver på cykel jo mere bevægelsesfrihed har de mulighed for.
16-02-2021 15:46 af Jens
Jeg var en af dem, der var tilmeldt onlinemødet, men kom ikke på, da jeg ikke var helt dus med teknikken. Glæder mig til, at der en dag bliver mulighed for at afholde ‘fysiske møder’. Jeg har med interesse læst referatet og set gruppernes post-it. Det er mange interessante forslag, men det undrer mig, at det ikke fremgår, at der er nogen, der har tænkt på, om underlaget for Ubberud skole vil være der i fremtiden. Fremskrivningen af elevtallet viser, at elevtallet med de nuværende bo-enheder vil være faldende. Efter min mening er det ikke nok, at vi får fine stisystemer og har flot natur, hvis der ikke er børn nok til at holde skolen igang. Jeg vil derfor foreslå, at der også ses på muligheden for yderligere bebyggelse i skolens distrikt. Det skal nødvendigvis ikke alene være parcelhuse. Der er ikke mange boliger for beboere, der gerne vil have en mindre bolig, når den nuværende beboelse bliver for stor. Hvis man kunne flytte til en mindre bolig i sognet, så vil det frigive boliger til yngre familier med børn, og derved øge underlaget for skolen. Der er for øjeblikket kun 2 byggegrunde til salg i Ubberud sogn, men der må kunne findes passende arealer til byggeri - både i Ubberud og Ejlstrup - uden det ødelægger vores natur. Jeg kan se, at der er kommet et forslag om udbygning i Ubberud fra Helle og Jesper. Ser interessant ud.
12-02-2021 13:31 af Helle og Jesper
Vi takker for at godt Online møde lørdag den 23. januar. Det er positivt med de gode intentioner fra kommunens og arrangørernes side. Ubberud har en helt unik placering, meget tæt på storbyen og direkte adgang til en 3 sporet motorvej. Landsbyen ligger bag den store bakke syd for Troelsevej så støj fra Middelfartvej og motorvejen ikke høres. De store hegn på vores marker mod øst skærmer mod Kalørvej, og danner samtidig rammerne om landsbyen. Man træder ind i den idylliske landsby, væk fra trafik og støj, uanset om man kører ind ad Troelsevej eller Ubberudvej. Vi ser meget gerne at landsbyen får ekstra liv i form af tilførsel af flere borgere. Det ligger i lokalplanen at al parcelhus udvidelse skal ligge i Ejlstrup, men Skolen, Kultur & Bevægelseshuset, idrætslivet og kirken ligger i Ubberud. Det er som om Ubberud centrum har flyttet sig og ligger nu et ubestemmeligt sted midt på Kalørvej, nærmere Korup end Ubberud. Ubberud må aldrig blive et parcelhuskvarter. Vi foreslår en fritlægning af limrenden der snor sig som en slange igennem det kuperede landskab og samtidig kan der skabes nye parceller med plads til nye aktive borgere til vores landsby. Det kan blive nøglen til nyt liv i Ubberud, for skolen og idrætten. Vi tænker at der anlægges en lille sø midt i anlægget, med borde og bænke til fri afbenyttelse. Natur legeredskaber til de mindste, en Bull bane eller andre aktiviteter som kan skabe liv og rammerne om et rigtigt landsbyliv. Området ligger ideelt direkte i landsbyen ved kirken og Skole stien. Der er 200 m til skolen, 200 m til bybussen. Parcellerne skal ubetinget formgives så de bevarer stilen i en landsby. Gangstier kommer til at krydse vandløbet med idylliske træbroer og beplantning. Vi mener at vores forslag kan bidrage til udvikling i stedet for afvikling af Ubberud landsbyen. Hilsen Helle og Jesper.
11-02-2021 15:17 af Anita
Også jeg tilslutter mig Birgiths kommentar om behovet for større trafiksikkerhed på Ravnebjerggyden. Jeg så gerne en bred cykelsti på strækningen, så vi udover at sikre vores børn en sikker skolevej, kan sikre alle vores lokalbeboere at færdes frit og sikkert til/fra Ravnebjerg som blød trafikant.
06-02-2021 09:14 af Heidi
Jeg tilslutter mig Birgiths kommentar.
04-02-2021 16:03 af Ina
Jeg syntes det kunne være fedt med et tilskud til Ejlstrup børnehave, således den ekstreme nedslidte og snart ikke eksisterende legeplads kunne laves. Det et sted i Ubberud hvor rigtig mange børn opholder sig og bruger flittigt når børnehaven lukker både i hverdag og weekender.
04-02-2021 09:16 af Birgith
Kommentar til skriftlig opsamling: 1. Under Ubberud skoledistrikts styrker står anført "Busforbindelse til Odense": For borgere/børn i Ravnebjerg gælder dette desværre ikke - nærmeste busforbindelse er på Middelfartvej - og dette kræver at man cykler/går dertil på Ravnebjerggyden, hvilket mange fravælger, da den er alt for farlig at færdes på - specielt for vores børn 2. Under Forslag til et mere attraktivt Ubberud skoledistrikt står anført "Bedre trafiksikkerhed for børn - og cyklister": Da de 9 grupper præsenterede deres bud på workshoppens spørgsmål, nævnte mange af grupperne til deres fremlægning, at det var bedre trafiksikkerhed på Ravnebjeggyden og ønsket om en sikker skolevej i form af cykelsti, så skolebørnene også har mulighed for at cykle i skole og til hinanden. Efterfølgende blev det nedskrevet som trafiksikkerhed. Jeg mener, det er vigtigt, at vi - som i præsentationerne - er konkrete og det nedskrives, at det er Ravnebjerggyden, der er tale om. Ovennævnte henviser også til punktet med at "Forbedre trafikforhold og fremkommelighed i distriktet": Ved at Ravnebjerggyden gøres sikker, øges fremkommelighed i skoledistriktet. Børnene vil - udover at cykle til kammerater i Ubberud - også kunne cykle til fritids aktiviteter og evt. nye aktiviteter efter skoletid.
04-02-2021 06:43 af Gitte
Jeg kan ikke forstå ,at der ikke kan komme lys op over mellem hvidtjørne vej ( enden af den )og ellekrat området , det er den vej vores børn skal cykle pga Ejlstrupvej er farlig , men der er så mørkt derover på det græs skov område inde de kommer over til stien op til skolen , det gør at børne cykler andre veje, de bliver på Ejlstrupvej og så krydser de kalørvej ellercykler i mod kørsels retningen .jeg har haft det oppe flere gange på forældremøder men jeg får af vide at det er fordi at det er hvidtjørnes vej grundforening der skal betale og det vil de ikke , det forstår jeg ikke når det er pga af farlig vej og de skal over der.hvorfor skal de så betale ? Der køres stadig meget stærkt på Ejlstrupvej der skulle have være lavet chikaner , bumpene er ikke “voldsomme “ nok , vi bor på et hjørne og bumpene er for langt væk begge veje så når børnene skal afsted er det farligt for dem pga svinget . Det kunne være fedt hvis vores bestyre af hallen ville lave flere engagementer for børnene , lave tema aftner/ eftermiddage / dage i weekender , jeg kommer selv for et lille by samfund hvor man gjorde rigtig meget af sådan noget og det gav det bedste samme hold blandt børnene i alle aldre .
02-02-2021 19:05 af Tina
Under styrker er “busforbindelse til Odense” angivet. Det er rigtig godt for beboerne i Ubberud delen og selvfølgelig nødvendigt ift. skolen. Men for os der er bosat i Ejlstrup delen, især på Hvidtjørn og Rødtjørnvej eller længere væk, er det en noget svag styrke. Hvis det at benytte offentlig transport skal være et reelt og bæredygtigt alternativ til bil nr 2 og for flere og fleres vedkommende en 3. bil, så skal bussen runde Ejlstrup også. Hvis Ubberud aftalen skal være tro mod det debatterede på borgermødet den 23. Januar, så før det anføres som et forbedringsforslag til et mere attraktivt skoledistrikt. Hvis jeg var beslutningsdygtig politikere med mulighed for at allokere midler til at få bussen til Ejlstrup, ville jeg udfra denne opsamling anse det for unødvendigt.

Borgmesterforvaltningen