Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Søhus

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Søhus, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 1. - 18. september 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 19. september - 2. oktober 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 3. oktober 2022: Borgermøde
 • 4. oktober - 13. december 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 14. december 2022: Den lokale aftale for Søhus forventes at blive behandlet af Odense Byråd
 • 15. december 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Partnerskabet 

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

 

I Søhus består partnerskabet af:

 • Poul Bonde Christensen, Søhus Stige Boldklub
 • Dorte Busborg Hyllegaard, Rema 1000 Søhus
 • Michael W. Jørgensen, skoleleder Søhusskolen
 • Susan Nøttrup, medlem af skolebestyrelsen på Søhusskolen
 • Repræsentant fra Ungegruppen Søhus
 • Repræsentant fra elevrådet på Søhusskolen

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

Borgmesterforvaltningen