Spring til indhold

Forløbet for den lokale aftale i Paarup & Villestofte

På denne side kan du læse om processen for den lokale aftale i Paarup & Villestofte, samt hvem der er med i partnerskabet for lokalområdet.

Legeplads på Paarup Skole.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 10. - 25. januar 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 26. januar - 6. februar 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 7. februar 2022: Borgermøde
 • 8. februar - 26. april 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 27. april 2022: Den lokale aftale blev godkendt af Odense Byråd
 • 28. april 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

 

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at: 

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Paarup & Villestofte består partnerskabet af:

 • Tine Skelgaard (Skoleleder på Paarup Skole)
 • Søren Smedegaard (Skolebestyrelsesformand på Paarup Skole)
 • Formand for elevrådet på Paarup Skole
 • Michael Max Hansen (Hovedformand i Tarup Paarup Idrætsforening)
 • Jens Rønn (Sognepræst)
 • Poul Henning Rasmussen (Formand for Boligforeningen Samvirke Villestoftehaven)
 • René Pedersen (Formand for Paarup Skytteforening)

Herudover bidrager mange fagligheder i kommunen til at kvalificere forslagene og komme med et bud på, hvad de vil koste.

 

Borgmesterforvaltningen