Spring til indhold

Sådan bliver partnerskaberne dannet

I hvert lokalområde bliver der dannet et partnerskab, der består af 5-7 repræsentanter fra lokalområdet. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet.

En af opgaverne for medlemmer i partnerskabet er at deltage i møder for lokalområdets borgere.

Vil du eller din forening med i partnerskabet for jeres lokalområde?

Hvis du eller din forening allerede nu ønsker at være repræsenteret i partnerskabet for jeres lokalområde, så send en mail til velfærd@odense.dk

 

Hvad er partnerskabets rolle? 

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to online-møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at: 

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser. Det er altså ikke en genvej til, at en forening eller organisation kan få mere indflydelse på den lokale velfærdsaftale. 

 

Hvem består partnerskabet af? 

Et partnerskab består typisk af i alt 5-7 repræsentanter. Antallet er vejledende, men erfaringen viser, at for store partnerskaber er mindre velfungerende. 
 
Skolen har to faste repræsentanter – én udpeget af ledelsen og én udpeget af bestyrelsen. 
 
Derudover skal et partnerskab bestå af 3-5 repræsentanter, der hver repræsenterer dele af lokalsamfundet. Det skal derfor være repræsentanter fra eksempelvis: 

 • Elevråd eller anden forening, der repræsenterer unge
 • Lokale frivillige foreninger
 • Lokale beboerdemokratier, andels- eller grundejerforeninger
 • Lokale forældrebestyrelser
 • Erhvervslivet med rødder i lokalsamfundet
 • Lokale fritids- og idrætsforeninger
 • Kulturelle foreninger

Hvor lang tid skal der bruges? 

Et partnerskabsforløb varer cirka 12 uger. I løbet af de 12 uger er der: 

 • Seks partnerskabsmøder af 1-1,5 times varighed 
 • To online-møder af 1,5 times varighed: et med lokale foreninger og et med borgere
 • Aftalekommentering og evt. internt partnerskabsmøde.
 • Deling af materialer ad flere omgange på de kanaler, som partnerskabsmedlemmerne repræsenterer. Fx sociale medier eller nyhedsbreve.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål til dannelsen af partnerskabet eller andet i forbindelse med de lokale velfærdsaftaler kan I kontakte holdet bag Velfærdens Fundament på velfaerd@odense.dk.

 

Borgmesterforvaltningen