Spring til indhold

Om Velfærdens Fundament

Byrådet har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Pengene skal gå til at løfte byens mange bydele og lokalområder samt til vedligeholdelse og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud i hele Odense. Vi kalder det Velfærdens Fundament.

Med Velfærdens Fundament er der afsat 625 millioner kroner til at styrke de fysiske rammer på folkeskolerne i Odense og i lokalområderne.
 
Vi har delt Odense op i skoledistrikter, da folkeskolen er det naturlige omdrejningspunkt i lokalområdet. Derfor er der afsat en halv milliard kroner til at give byens skoler et markant løft i form af både vedligehold og modernisering.
 
Men lokalområderne er mere end bare den lokale folkeskole. Derfor er der afsat 125 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder. Midlerne til lokalområderne kan både bruges på skolen, men også i andre af lokalområdets mødesteder.

 

Bag aftalen står et samlet byråd.

Du kan læse mere om baggrunden for Velfærdens Fundament her.

 

Borgmesterforvaltningen