Spring til indhold

Den økonomiske ramme

Den samlede pulje på 625 millioner kroner for skoler og lokalsamfund er fordelt i tre puljer - lokalsamfund samt modernisering og vedligehold af den lokale folkeskole.

I dag er det blot et tilgroet, grønt område, men i fremtiden vil stedet her danne ramme for fællesskaber og aktiviteter for børn, unge, ældre og familier i lokalområdet. Der er i den lokale aftale for Højme og Dyrup nemlig afsat 1,4 millioner kroner til at etablere en ny aktivitetspark mellem skolen, kirken, hallen og plejehjemmet.

Den samlede økonomiske ramme for alle lokalområder og skoler er 625 millioner kroner. Herunder kan du se fordelingen af midlerne. 

 

Lokalsamfund - 125 millioner kroner

Lokalsamfundspuljen er den pulje, hvor lokale foreninger og borgere kan komme med forslag og ønsker. Det er muligt at kombinere moderniseringspuljen med lokalsamfundspuljen, hvis både skolen og lokalområdet kan drage nytte af tiltaget.

 

Modernisering af folkeskoler - 270 millioner kroner

Modernisering er øremærket til skolen, og det er igennem borgerinddragelsen muligt at bidrage med input til, hvordan den lokale folkeskole kan moderniseres. Det er en fordel, hvis lokalsamfundet kan drage nytte af disse moderniseringer, og der dermed kan skabes synergi mellem skolen og lokalområdet. 

 

Vedligehold af folkeskoler - 230 millioner kroner

Vedligeholdspuljen er mere låst og bliver brugt i henhold til By- og Kulturforvaltningens faglighed i forhold til vedligeholdsopgaver.

 

Se her, hvordan pengene fordeler sig for dit lokalområde og folkeskole

 

Borgmesterforvaltningen