Spring til indhold

Borgerinddragelse og lokal aftale

For at pengene bliver brugt bedst muligt i lokalområderne har Odense Byråd besluttet, at det er borgerne og de lokale aktører, som skal bidrage med idéer og forslag om, hvordan vi giver en kærlig hånd til lokalområdet.

I den lokale aftale for Bolbro og Provstegårdsskolen blev det besluttet at udsmykke en tunnel og gangbro under Middelfartvej. Forslaget udsprang fra en idé fra skolens 4. og 6. klasser og har til formål at skabe et attraktivt og inspirerende miljø og sikre en tryg skolevej. Initiativet blev finansieret i samarbejde med projektet Borgerne Bestemmer.

Borgerinddragelse

Det er de ønsker og drømme, der kommer frem gennem borgerinddragelsen, som partnerskabet skal hjælpe med at oversætte til en lokal aftale. Vi involverer derfor en bred vifte af repræsentanter fra alle byens lokalområder - lige fra skolen og grundejerforeninger til foreninger for seniorer og kultur-, fritids- og idrætsforeninger.

 

Borgerinddragelsen består bl.a. af disse aktiviteter.

  • Møde for lokale lokale foreninger og bestyrelser: Her bliver Velfærdens Fundament og processen for borgerinddragelsen præsenteret. Det er også muligt at komme med konkrete bidrag på dette møde. 
  • Spørgeskema: Umiddelbart herefter har borgerne og foreningerne mulighed for at besvare et spørgeskema, hvor de kan komme med idéer og forslag til lokalområdet. Spørgeskemaet skal besvares i en periode på to uger.
  • Borgermøde: Et par uger efter, at spørgeskemaet er afsluttet, er der et online borgermøde for borgere og foreninger fra lokalområdet. På mødet vil forslagene og idéerne blive drøftet og udfoldet, så partnerskabet og Odense Kommune bliver klædt godt på til at prioritere de forskellige idéer til den lokale aftale.

Lokalområdet får derigennem mulighed for at komme med deres ønsker, tanker og drømme til den lokale aftale. Det er de forslag, der kommer ind via borgerinddragelsen, som ligger til grund for den lokale aftale. 

I kan se her, hvornår Velfærdens Fundament kommer forbi jeres lokalområde.

Den lokale aftale

Den lokale aftale formuleres i tæt samarbejde mellem partnerskabet og Odense Kommune. Aftalen er et kompromis af lokalområdets ønsker, partnerskabets tanker, de økonomiske muligheder samt de fysiske og lovmæssige muligheder. De lokale aftaler inkluderer derfor ofte ønsker fra mange forskellige foreninger og ikke få store forslag. Der fokuseres på at skabe synergi mellem parterne og på de forslag, der skaber mest værdi for flest borgere ad gangen.

Herunder kan I se et eksempel på en lokalaftale fra et afsluttet forløb. I kan også se hovedpunkterne fra aftalen samt en bruttoliste over alle idéer, der er kommet ind via spørgeskemaundersøgelsen. 

Den lokale aftale for Højme og Dyrup (PDF)Hovedpunkter fra den lokale aftale i Højme og Dyrup (PDF)Se bruttolisten over forslag fra borgerinddragelsen i Højme og Dyrup (PDF)

Se de lokale aftaler, der er godkendt i Odense Byråd,

 

Borgmesterforvaltningen